Érintett szakpolitikai területek

 • Üzleti lehetőségek és munkahelyek teremtése

  Üzleti lehetőségek és munkahelyek teremtése

  Az EU célja, hogy csökkentse vagy lebontsa a más országokkal és régiókkal folytatandó kereskedelem útjában álló akadályokat, ami jelentős megtakarítást jelent az európai fogyasztók és cégek számára. A kereskedelmi megállapodások különösen a kisebb vállalkozások helyzetét javítják, amelyek bonyolult szabályokkal szembesülnek, ha exportra kívánnak termelni. Minden hetedik európai munkahely a világ más országaiba történő kivitelnek köszönhető.

 • A nyitott kereskedelemnek méltányosnak is kell lennie

  A nyitott kereskedelemnek méltányosnak is kell lennie

  A globalizáció előnyös az európai vállalkozások és polgárok számára, de a nyitott kereskedelemnek méltányosnak is kell lennie. Az iparban (pl. acélgyártás, hajóépítés) lévő európai munkahelyeknek kárt okozott és okoz a dömpingelt bevitel, az állami támogatások, valamint a bizonyos harmadik országokban meglévő kapacitásfelesleg jelentette tisztességtelen verseny. Az EU-nak megvannak az eszközei arra, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól megvédje az európai ágazatokat és munkahelyeket. A Bizottság úgy véli továbbá, hogy az Uniónak rendszeresen értékelnie kell, hogy minden eszköze megvan-e a globalizáció változó körülményei jelentette kihívások megoldására. A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, hogy mélyreható és előremutató vitát folytasson arról, milyen módokon segíthető elő a viszonosság a közbeszerzések és a beruházások terén.

 • A globalizáció előnyünkre fordítása értékeink mentén

  Az EU továbbra is kiegyensúlyozott, szabályokon alapuló és progresszív kereskedelmi és beruházási stratégiát követ, ami nemcsak megnyitja előttünk kereskedelmi partnereink piacait, hanem növeli az EU befolyását a világban az emberi jogok, a munkakörülmények és a környezetvédelem terén is.

Aktualitások

Háttér-információk

Az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások lassulása, a megváltozott politikai helyzet, és a világ más fontos régióival folytatott kereskedelmi tárgyalások erősödő dinamizmusa tükrében megváltozott és földrajzilag semlegessé vált e prioritás címe (Kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitika a globalizáció előnyünkre fordítása érdekében). A Bizottság a helyzetet figyelembe véve az európai biztosok transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel foglalkozó csoportjának nevét „az európai biztosok kereskedelemmel és a globalizáció előnyünkre fordításával foglalkozó csoportja” megnevezésre módosította.

 

A kereskedelempolitika lehetőséget biztosít az EU-nak arra, hogy az európai értékek és érdekek mentén alakítsa a globalizációs folyamatot, amit a Bizottság a Kereskedelmi Világszervezet munkájának támogatásával és a globális partnerekkel folytatott tárgyalások révén próbál elérni. Az EU politikai megállapodást ért el Japánnal, és próbálja életbe léptetni az EU és Kanada közötti megállapodást. A Bizottság számos partnerével – köztük Mexikóval és a Mercosur országaival (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) – is folytatja a megkezdett tárgyalásokat.

A helyes kereskedelempolitika megtalálása együtt jár az átláthatósággal és a széles körű egyeztetéssel. „A mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű stratégia eredményeképpen a kereskedelmi tárgyalások az eddig lehető legnyitottabb módon folynak.

Az Európai Parlament és az uniós tagállamok kormányai szorosan be vannak vonva a tárgyalásokba. A Bizottság kikéri és figyelembe veszi a vállalkozások, környezeti csoportok, szakszervezetek és fogyasztói szervezetek véleményét is.

Az EU fenntartja az Egyesült Államokkal eddig fennálló pozitív kereskedelmi kapcsolatokat is. A két fél megállapodott arról, hogy közös kereskedelmi cselekvési tervet dolgoz ki, amely egy pozitív és nagyratörő transzatlanti kereskedelmi program alapjait tenné le.

Objectives
 • Növelni az EU globális befolyását – új beruházások vonzása, szigorú világkereskedelmi normák és az európai értékek közvetítése révén
 • Munkahelyteremtés és növekedés állami pénzek felhasználása nélkül
 • Segíteni az uniós cégeknek – különösen a kisebb vállalkozásoknak – hogy helyt álljanak külföldön
 • Növelni az áru- és szolgáltatáskínálatot
 • Megreformálni a beruházásvédelmet, hogy méltányosabb, átláthatóbb és célzottabb legyen
 • Biztosítani azt, hogy a kereskedelem a fenntartható fejlődéssel összeegyeztethető módon fejlődjön

Dokumentumok