Érintett szakpolitikai területek

 • Üzleti lehetőségek és munkahelyek teremtése

  Üzleti lehetőségek és munkahelyek teremtése

  Az EU célja, hogy csökkentse vagy lebontsa a más országokkal és régiókkal folytatandó kereskedelem útjában álló akadályokat, ami jelentős megtakarítást jelent az európai fogyasztók és cégek számára. A kereskedelmi megállapodások különösen a kisebb vállalkozások helyzetét javítják, amelyek bonyolult szabályokkal szembesülnek, ha exportra kívánnak termelni. Minden hetedik európai munkahely a világ más országaiba történő kivitelnek köszönhető.

 • A nyitott kereskedelemnek méltányosnak is kell lennie

  A nyitott kereskedelemnek méltányosnak is kell lennie

  A globalizáció előnyös az európai vállalkozások és polgárok számára, de a nyitott kereskedelemnek méltányosnak is kell lennie. Az iparban (pl. acélgyártás, hajóépítés) lévő európai munkahelyeknek kárt okozott és okoz a dömpingelt bevitel, az állami támogatások, valamint a bizonyos harmadik országokban meglévő kapacitásfelesleg jelentette tisztességtelen verseny. Az EU-nak megvannak az eszközei arra, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól megvédje az európai ágazatokat és munkahelyeket. A Bizottság úgy véli továbbá, hogy az Uniónak rendszeresen értékelnie kell, hogy minden eszköze megvan-e a globalizáció változó körülményei jelentette kihívások megoldására. A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, hogy mélyreható és előremutató vitát folytasson arról, milyen módokon segíthető elő a viszonosság a közbeszerzések és a beruházások terén.

 • A globalizáció előnyünkre fordítása értékeink mentén

  A globalizáció előnyünkre fordítása értékeink mentén

  Az EU továbbra is kiegyensúlyozott, szabályokon alapuló és progresszív kereskedelmi és beruházási stratégiát követ, ami nemcsak megnyitja előttünk kereskedelmi partnereink piacait, hanem növeli az EU befolyását a világban az emberi jogok, a munkakörülmények és a környezetvédelem terén is.

 • A tárgyalások átláthatóságának növelése

  A tárgyalások átláthatóságának növelése

  A Bizottság folyamatosan arra törekszik, hogy a kereskedelmi tárgyalások átláthatóságát növelje. Ahhoz, hogy a kereskedelmi megállapodások mindenki számára eredményesek legyenek, időben és átlátható módon be kell vonni az érdekelt feleket és a szélesebb közvéleményt. A Bizottság az EU nevében, a 28 tagállam felhatalmazásával tárgyal. A Bizottság által ezen a területen indított számos kezdeményezésnek köszönhetően az EU részvételével zajló kereskedelmi tárgyalások átláthatósága már most is soha nem látott szintre emelkedett. Valamennyi tárgyalást lépésről-lépésre alaposan ellenőrzik a tagállamok és az Európai Parlament. Ezenfelül a Bizottság a nyitott kapuk politikáját folytatja az érdekelt felekkel, az üzleti szféra képviselőivel, a szakszervezetekkel, a nem kormányzati szervezetekkel és a fogyasztói szervezetekkel szemben. A biztosok és a kereskedelemmel foglalkozó bizottsági tisztviselők rengeteg, a civil társadalmat képviselő szervezettel, valamint kormányképviselővel találkoznak Brüsszelben és más fővárosokban.

Aktualitások

Háttér-információk

A megváltozott politikai helyzet és a világ más fontos régióival folytatott kereskedelmi tárgyalások erősödő dinamizmusának tükrében módosult és földrajzilag semlegessé vált ennek a prioritásnak a megnevezése: „Kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitika a globalizáció előnyünkre fordítása érdekében”. A Bizottság ezzel egyidejűleg az európai biztosok transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel foglalkozó csoportjának nevét „az európai biztosok kereskedelemmel és a globalizáció előnyünkre fordításával foglalkozó csoportja” megnevezésre változtatta.

A kereskedelempolitika lehetőséget ad az EU-nak arra, hogy az európai értékek és érdekek mentén alakítsa a globalizációs folyamatot.

Objectives
 • Növelni az EU globális befolyását új beruházások vonzása, szigorú világkereskedelmi normák alkalmazása és az európai értékek közvetítése révén
 • Elősegíteni a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést kiegyensúlyozott, progresszív kereskedelmi megállapodások révén
 • Egyenlő versenyfeltételeket biztosítani az európai vállalatoknak és munkavállalóknak, védelmet nyújtva számukra a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben
 • Segíteni az uniós cégeknek – különösen a kisebb vállalkozásoknak – helyt állni a külföldi piacokon
 • Elősegíteni az áruk és szolgáltatások minél szélesebb kínálatának kialakítását
 • Megreformálni a beruházásvédelmet, hogy méltányosabb, átláthatóbb és célzottabb legyen
 • Biztosítani azt, hogy a kereskedelem a fenntartható fejlődéssel összeegyeztethető módon fejlődjön

A Bizottság támogatja a Kereskedelmi Világszervezet munkáját, és az EU globális partnereivel folytatott tárgyalásai során vezető szerepet vállal a világkereskedelmi szabályok korszerűsítésére irányuló erőfeszítésekben.

Az EU világszerte 71 országgal kötött kereskedelmi megállapodást. Az EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás, a Kanadával kötött átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás és további hét kereskedelmi megállapodás a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság égisze alatt jött létre. Az EU megállapodást kötött Szingapúrral és Vietnammal, politikai megállapodásra jutott Mexikóval, és tárgyalásokat folytat számos más országgal, köztük a MERCOSUR kereskedelmi tömb országaival (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay).

Az EU és az USA közötti kereskedelmi kapcsolatok új fejezete 2018 júliusában kezdődött. A felek megállapodtak, hogy szorosabbra fogják fűzni együttműködésüket és törekedni fognak az ipari vámok felszámolására.

Dokumentumok