Politiikan alat

 • Luodaan liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja

  Luodaan liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja

  EU pyrkii vähentämään tai poistamaan muihin maihin tai muille alueille suuntautuvan kaupan esteitä, minkä tuloksena eurooppalaiset kuluttajat ja yritykset saavat suuria säästöjä. Kauppasopimukset auttavat erityisesti Euroopan pienempiä yrityksiä, joilla on edessään monimutkaisia sääntöjä, jos ne haluavat harjoittaa vientiä. Joka seitsemäs työpaikka Euroopassa perustuu eri puolille maailmaa suuntautuvaan vientiin.

 • Avoimen kaupan on oltava oikeudenmukaista

  Avoimen kaupan on oltava oikeudenmukaista

  Eurooppalaiset yritykset ja kansalaiset saavat etua globalisaatiosta, mutta avoimen kaupan on myös oltava oikeudenmukaista. Esimerkiksi teräs- tai laivanrakennusteollisuuden alan työpaikat Euroopassa ovat kärsineet polkumyyntituonnin, valtion tukien ja joidenkin kolmansien maiden ylikapasiteetin aiheuttamasta epäreilusta kilpailusta. EU:lla on käytössä erilaisia keinoja Euroopan teollisuuden ja työpaikkojen suojaamiseksi kilpailunvastaiselta kaupalta. Komissio katsoo myös, että EU:n on arvioitava säännöllisesti, onko sillä hallussaan kaikki välineet, joilla voidaan vastata muuttuvan globaalin toimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Komissio tekee edelleen tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa syventääkseen ja viedäkseen eteenpäin keskusteluja siitä, miten julkisten hankintojen ja investointien alalla voitaisiin parantaa vastavuoroisuutta.

 • Hallitaan globalisaatiota EU:n arvojen mukaisesti

  EU kehittää edelleen tasapainoista, sääntöihin perustuvaa ja edistyksellistä kauppa- ja investointiohjelmaa. Tarkoituksena on saada aikaan vastavuoroisesti avoimet markkinat kauppakumppaneiden kanssa mutta myös vahvistaa EU:n globaalia vaikutusta esimerkiksi ihmisoikeuksien, työolojen ja ympäristönsuojelun kaltaisilla aloilla.

Ajankohtaista

Taustaa

Tämän prioriteettialan nimi (Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla) on päivitetty, ja siitä on tehty maantieteellisesti neutraali, ottaen huomioon kauppaneuvottelujen hidastuminen Yhdysvaltojen kanssa, uusi poliittinen toimintaympäristö ja uusi dynamiikka kauppaneuvotteluissa maailman muiden merkittävien alueiden kanssa. Samasta syystä transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta Yhdysvaltojen kanssa käsittelevän komission jäsenten ryhmän nimi on nyt kauppaa ja globalisaation hallintaa käsittelevä komission jäsenten ryhmä.

 

Kauppapolitiikka tarjoaa EU:lle mahdollisuuden muovata globalisaatiota eurooppalaisten arvojen ja etujen mukaisesti.

Komissio tekee näin tukemalla Maailman kauppajärjestön toimintaa ja käymällä neuvotteluja globaalien kumppaneiden kanssa. EU on päässyt poliittiseen sopimukseen Japanin kanssa ja on saattamassa voimaan EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen. Komissio jatkaa neuvotteluja useiden kumppaneiden, esimerkiksi Meksikon ja Mercosur-maiden (Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn) kanssa.

Onnistunut kauppapolitiikka merkitsee myös avoimuutta ja osallisuutta. ”Kaikkien kauppa” ‑strategian myötä kauppaneuvottelut ovat nyt ennennäkemättömän avoimia.

Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ovat tiiviisti mukana kaikissa neuvotteluissa. Yrityksiä, ympäristöjärjestöjä, ammattiliittoja ja kuluttajajärjestöjä kuullaan ja ne otetaan mukaan asianmukaisesti.

EU pitää myös yllä myönteisiä kauppasuhteita Yhdysvaltoihin. Molemmat osapuolet ovat sopineet toimivansa edistääkseen kauppaa koskevaa yhteistä toimintasuunnitelmaa, jossa on kyse positiivisesta ja kunnianhimoisesta transatlanttisesta kauppaohjelmasta.

Objectives
 • Lisätään EU:n vaikutusvaltaa maailmassa houkuttelemalla lisää investointeja, asettamalla korkeat standardit globaalille kaupalle ja heijastamalla eurooppalaisia arvoja
 • Luodaan työpaikkoja ja kasvua käyttämättä julkisia varoja
 • Autetaan EU:n yrityksiä, etenkin pienempiä yrityksiä, kilpailemaan ulkomailla
 • Tarjotaan laajempi valikoima tavaroita ja palveluja
 • Nykyaikaistetaan sijoitussuojaa tekemällä siitä oikeudenmukaisempi, avoimempi ja puolueettomampi
 • Varmistetaan, että kauppa ja kestävä kehitys ovat saman kolikon kaksi eri puolta

Asiakirjat