Politiikan alat

 • Luodaan liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja

  Luodaan liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja

  Joka seitsemäs työpaikka Euroopassa perustuu eri puolille maailmaa suuntautuvaan vientiin. EU pyrkii vähentämään tai poistamaan muihin maihin tai muille alueille suuntautuvan kaupan esteitä, minkä tuloksena eurooppalaiset kuluttajat ja yritykset voivat saada suuria säästöjä. Kauppasopimukset auttavat erityisesti Euroopan pienempiä yrityksiä, joiden toimintaa monimutkaiset vientisäännöt ovat vaikeuttaneet.

 • Avoimen kaupan on oltava oikeudenmukaista

  Avoimen kaupan on oltava oikeudenmukaista

  EU auttaa suojaamaan Euroopan teollisuutta ja työpaikkoja hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä. EU myös varmistaa säännöllisesti, että sillä on hallussaan kaikki välineet, joilla voidaan vastata muuttuvan globaalin toimintaympäristön haasteisiin.

 • Globalisaation hallinta EU:n arvoja seuraten

  Globalisaation hallinta EU:n arvoja seuraten

  EU:n tavoitteena on säilyttää kauppa ja investoinnit tasapainoisina ja sääntöpohjaisina. Tämä edistää markkinoiden avautumista kauppakumppaneiden kesken ja vahvistaa EU:n vaikutusvaltaa maailmassa esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työoloihin ja ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

 • Tavoitteena avoimemmat neuvottelut

  Tavoitteena avoimemmat neuvottelut

  Jotta kauppasopimukset olisivat kaikkien kannalta toimivia, ne on neuvoteltava tehokkaasti, avoimesti ja kaikkia asianosaisia kuullen. Komissio neuvottelee kauppasopimukset koko EU:n puolesta jäsenvaltioiden valtuuttamana. Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti seuraavat menettelyä tarkoin kaikissa vaiheissa. Komissio haluaa ottaa keskusteluihin mukaan kaikki intressiryhmät, kuten yritysten edustajat, ammattiliitot sekä kansalais- ja kuluttajajärjestöt.

Ajankohtaista

Taustaa

Komission painopistealan nimi (Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla) on päivitetty. Nimi ei enää viittaa Yhdysvaltoihin, koska poliittinen toimintaympäristö on muuttunut ja kauppaneuvotteluja maailman muiden merkittävien alueiden kanssa käydään entistä dynaamisemmin. Samasta syystä EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta käsittelevän komissaariryhmän nimi on muutettu muotoon ”kauppaa ja globalisaation hallintaa käsittelevä komissaariryhmä”.

Kauppapolitiikan avulla EU voi vaikuttaa globalisaatioon eurooppalaisten arvojen ja etujen mukaisesti.

Objectives
 • vahvistaa EU:n vaikutusvaltaa maailmassa houkuttelemalla lisää investointeja, parantamalla maailmankaupan käytänteitä ja levittämällä eurooppalaisia arvoja
 • luoda työpaikkoja ja kasvua tasapainoisten ja edistyksellisten kauppasopimusten avulla
 • taata eurooppalaisille yrityksille ja työntekijöille yhtäläiset toimintaolosuhteet torjumalla hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä
 • tukea EU:n yritysten kilpailukykyä ulkomaanmarkkinoilla, ja auttaa etenkin pienyrityksiä
 • edistää tavara- ja palveluvalikoiman laajentamista
 • parantaa sijoitussuojan oikeudenmukaisuutta, kattavuutta ja avoimuutta
 • varmistaa, että kauppapolitiikka on sopusoinnussa kestävän kehityksen politiikan kanssa

Komissio tukee Maailman kauppajärjestön neuvotteluja globaalien kumppaneiden kanssa ja ajaa järjestön uudistamista.

EU:lla on kauppasopimuksia 71 maan kanssa. Sopimuksista 9 on tehty Junckerin komission toimikaudella. Niihin kuuluvat EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus ja EU:n ja Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus. EU on myös ratifioinut sopimukset Singaporen ja Vietnamin kanssa, päässyt poliittiseen sopimukseen Meksikon kanssa ja jatkaa neuvotteluja useiden muiden maiden kanssa (mm. Mercosur-maat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay).

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteissa siirryttiin uuteen vaiheeseen heinäkuussa 2018, jolloin osapuolet sopivat yhteistyön vahvistamisesta ja toimien aloittamisesta teollisuustullien poistamiseksi.

Asiakirjat