Τομείς πολιτικής

 • Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας

  Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας

  Η ΕΕ επιδιώκει τη μείωση ή την άρση των φραγμών στο εμπόριο με άλλες χώρες και περιφέρειες, γεγονός που σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Οι εμπορικές συμφωνίες βοηθούν ιδιαίτερα τις μικρότερες εταιρείες της Ευρώπης, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύπλοκους κανόνες όταν προσπαθούν να εξαγάγουν τα προϊόντα τους. Μία στις επτά θέσεις εργασίας στην Ευρώπη υποστηρίζεται από εξαγωγές προς άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο.

 • Το ανοικτό εμπόριο πρέπει να είναι δίκαιο

  Το ανοικτό εμπόριο πρέπει να είναι δίκαιο

  Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της Ευρώπης ωφελούνται από την παγκοσμιοποίηση, αλλά το ανοικτό εμπόριο πρέπει επίσης να είναι και δίκαιο. Οι θέσεις εργασίας σε διάφορους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως η χαλυβουργία και η ναυπηγική βιομηχανία, έχουν πληγεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό με εισαγωγές «ντάμπινγκ», δημόσιες επιδοτήσεις και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε ορισμένες τρίτες χώρες. Η ΕΕ χρησιμοποιεί εργαλεία για τη θωράκιση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και θέσεων απασχόλησης από το αθέμιτο εμπόριο. Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βεβαιώνεται τακτικά ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου τοπίου της παγκοσμιοποίησης. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να εμβαθύνει και να προχωρήσει τη συζήτηση σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της αμοιβαιότητας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των επενδύσεων.

 • Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης σύμφωνα με τις δικές μας αξίες

  Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης σύμφωνα με τις δικές μας αξίες

  Η ΕΕ εξακολουθεί να αναπτύσσει ένα ισορροπημένο και προοδευτικό εμπορικό και επενδυτικό θεματολόγιο, βασισμένο σε κανόνες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνον ανοίγει αγορές αμοιβαία με τους εμπορικούς εταίρους μας, αλλά και ενισχύει την επιρροή της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο για ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας και η προστασία του περιβάλλοντος.

 • Βελτίωση της διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις

  Βελτίωση της διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις

  Η βελτίωση της διαφάνειας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις αποτελεί στόχο διαρκών προσπαθειών της Επιτροπής. Χρειάζονται έγκαιρες, διαφανείς και ευρείες συνομιλίες με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και με το κοινό προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα είναι αποτελεσματικές για όλους. Η Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος της ΕΕ κατόπιν εντολής από τα 28 κράτη μέλη. Ύστερα από μια σειρά πρωτοβουλιών της Επιτροπής στον τομέα αυτόν, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις στις οποίες εμπλέκεται η ΕΕ διεξάγονται ήδη σε ένα επίπεδο διαφάνειας άνευ προηγουμένου. Κάθε διαπραγμάτευση εξετάζεται εξονυχιστικά σε κάθε της βήμα από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, η Επιτροπή προωθεί μια πολιτική ανοικτών θυρών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις καταναλωτών. Οι Επίτροποι και οι αξιωματούχοι στον τομέα του εμπορίου συναντώνται με εκατοντάδες οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και με εκπροσώπους των κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες των κρατών μελών.

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Η ονομασία αυτής της προτεραιότητας («Μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης») τροποποιήθηκε και έγινε γεωγραφικά ουδέτερη ενόψει της καθυστέρησης στις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, του νέου πολιτικού πλαισίου και του νέου δυναμισμού που εμφανίζουν οι εμπορικές συνομιλίες με άλλες σημαντικές περιοχές του κόσμου. Η Επιτροπή αποτύπωσε αυτή την πραγματικότητα με την αλλαγή της ονομασίας της ομάδας επιτρόπων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε «Ομάδα επιτρόπων για το εμπόριο και την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης».

Η εμπορική πολιτική δίνει στην ΕΕ την ευκαιρία να διαμορφώσει την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα.

Για να το επιτύχει αυτό, η Επιτροπή στηρίζει το έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και προχωρά σε διαπραγματεύσεις με τους εταίρους της σε όλον τον κόσμο. Η ΕΕ κατέληξε σε πολιτική συμφωνία με την Ιαπωνία, ενώ σύντομα θα θέσει σε ισχύ τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Η Επιτροπή συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με πολλούς εταίρους, ιδίως με το Μεξικό και τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη).

Μια σωστή εμπορική πολιτική απαιτεί επίσης διαφάνεια και καθολικότητα. Η στρατηγική «Εμπόριο για όλους» συνεπάγεται εμπορικές διαπραγματεύσεις πιο ανοικτές από κάθε άλλη φορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ συμμετέχουν εκ του σύνεγγυς σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις καταναλωτών επίσης συμμετέχουν και δίνουν τη γνώμη τους όπου χρειάζεται.

Η ΕΕ διατηρεί επίσης τις θετικές εμπορικές σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταρτίσουν ένα κοινό σχέδιο δράσης με στόχο ένα θετικό και φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης για το διατλαντικό εμπόριο.

Objectives
 • Ενίσχυση της επιρροής της ΕΕ στον κόσμο, με την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, τη θέσπιση υψηλών προτύπων για το παγκόσμιο εμπόριο και την προβολή των δικών μας αξιών
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη χωρίς να χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα
 • Υποστήριξη των εταιρειών της ΕΕ, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό
 • Προσφορά μεγαλύτερης ποικιλίας αγαθών και υπηρεσιών
 • Εκσυγχρονισμός του πλαισίου προστασίας των επενδύσεων, ώστε να καταστεί πιο δίκαιο, διαφανές και αντικειμενικό
 • Λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο συμβαδίζει με τη βιώσιμη ανάπτυξη

Έγγραφα