Politikområder

 • Der skal skabes flere forretningsmuligheder og job

  Der skal skabes flere forretningsmuligheder og job

  EU sigter mod at reducere eller fjerne handelshindringer for handel med andre lande og regioner, hvilket vil betyde store besparelser for europæiske forbrugere og virksomheder. Handelsaftalerne vil også gøre livet nemmere for især de mindre virksomheder i EU, som skal følge komplicerede regler, når de eksporterer. Hvert syvende job i EU understøttes af eksport til andre lande rundt om i verden.

 • Den åbne handel skal være retfærdig

  Den åbne handel skal være retfærdig

  Samtidig med, at virksomheder og borgere i EU har fordel af globaliseringsprocessen, skal åben handel også være retfærdig. Europæiske job i f.eks. stål- eller skibsbygningsindustrien er blevet hårdt ramt af urimelig konkurrence fra "dumpet" import, offentlige tilskud og overkapacitet i visse tredjelande. EU anvender en række instrumenter til at beskytte europæiske industrier og arbejdspladser mod urimelig handel. Desuden er det Kommissionens opfattelse, at EU regelmæssigt bør undersøge, om den har alle de nødvendige redskaber til at reagere på de skiftende udfordringer i forbindelse globaliseringen. Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at udbygge og videreføre drøftelserne om, hvordan man kan fremme gensidighed i forbindelse med offentlige udbud og investeringer.

 • Styring af globaliseringen i tråd med vores værdier

  EU fortsætter arbejdet med at udvikle en afbalanceret, regelbaseret og progressiv handels- og investeringsdagsorden. Dette betyder ikke blot en gensidig åbning af markederne for vore handelspartnere, det giver også EU større global indflydelse på spørgsmål som menneskerettigheder, arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse.

Seneste

Baggrund

Titlen på denne prioritet (En balanceret og progressiv handelspolitik for at styre globaliseringen) er blevet opdateret og gjort geografisk neutral på grund af opbremsningen i handelsforhandlingerne med USA, den nye politiske kontekst og den nye dynamik i handelsforhandlingerne med andre vigtige regioner i verden. Som svar på disse kendsgerninger har Kommissionen ændret navnet på gruppen af kommissærer om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab med USA til gruppen af kommissærer om handel og styring af globaliseringen.

 

Handelspolitikken giver EU mulighed for at forme globaliseringen efter de europæiske værdier og interesser.

Dette er tilfældet, når Kommissionen støtter arbejdet i Verdenshandelsorganisationen og fører forhandlinger med globale partnere. EU er nået til en politisk aftale med Japan og er i færd med at gøre aftalen mellem EU og Canada effektiv. Kommissionen forhandler stadig med mange partnere, navnlig Mexico og Mercosur-landene (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay).

En hensigtsmæssig handelspolitik skal også være gennemsigtig og inklusiv. Med "Handel for alle"-strategien er handelsforhandlingerne nu mere åbne end nogensinde.

Europa-Parlamentet og medlemsstaternes regeringer er stærkt involveret i alle forhandlinger. Virksomheder, miljøgrupper, fagforeninger og forbrugerorganisationer bliver hørt og inddraget i relevant omfang.

EU opretholder også de positive handelsforbindelser med USA. Begge parter enedes om at arbejde på en fælles handlingsplan for handel som led i en kommende positiv og ambitiøs transatlantisk handelsdagsorden.

Objectives
 • fremme EU's indflydelse i verden - ved at tiltrække flere investeringer, sætte høje standarder for den globale handel og udbrede vore værdier
 • skabe job og vækst uden brug af offentlige midler
 • hjælpe EU-virksomheder - især mindre virksomheder - til at konkurrere i udlandet
 • tilbyde en bredere vifte af varer og tjenesteydelser
 • modernisere investeringsbeskyttelse og gøre den mere retfærdig, gennemsigtig og objektiv
 • sikre, at handel og bæredygtig udvikling er to sider af samme sag.

Dokumenter