Politikområder

 • Der skal skabes flere forretningsmuligheder og job

  Der skal skabes flere forretningsmuligheder og job

  EU sigter mod at reducere eller fjerne handelshindringer for handel med andre lande og regioner, hvilket vil betyde store besparelser for europæiske forbrugere og virksomheder. Handelsaftalerne vil også gøre livet nemmere for især de mindre virksomheder i EU, som skal følge komplicerede regler, når de eksporterer. Hvert syvende job i EU understøttes af eksport til andre lande rundt om i verden.

 • Den åbne handel skal være retfærdig

  Den åbne handel skal være retfærdig

  Samtidig med, at virksomheder og borgere i EU har fordel af globaliseringsprocessen, skal åben handel også være retfærdig. Europæiske job i f.eks. stål- eller skibsbygningsindustrien er blevet hårdt ramt af urimelig konkurrence fra "dumpet" import, offentlige tilskud og overkapacitet i visse tredjelande. EU anvender en række instrumenter til at beskytte europæiske industrier og arbejdspladser mod urimelig handel. Desuden er det Kommissionens opfattelse, at EU regelmæssigt bør undersøge, om den har alle de nødvendige redskaber til at reagere på de skiftende udfordringer i forbindelse globaliseringen. Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at udbygge og videreføre drøftelserne om, hvordan man kan fremme gensidighed i forbindelse med offentlige udbud og investeringer.

 • Styring af globaliseringen i tråd med vores værdier

  Styring af globaliseringen i tråd med vores værdier

  EU fortsætter arbejdet med at udvikle en afbalanceret, regelbaseret og progressiv handels- og investeringsdagsorden. Dette betyder ikke blot en gensidig åbning af markederne for vore handelspartnere, det giver også EU større global indflydelse på spørgsmål som menneskerettigheder, arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse.

 • Forhandlingerne skal være mere gennemsigtige

  Forhandlingerne skal være mere gennemsigtige

  Et af målene med Kommissionens fortsatte indsats er at skabe øget gennemsigtighed i handelsforhandlingerne. Der er brug for rettidige, gennemsigtige og inklusive forhandlinger med forskellige interessenter og den brede offentlighed for at gøre handelsaftalerne effektive for alle. Kommissionen forhandler på vegne af EU efter mandat fra EU's 28 medlemsstater. Efter en række initiativer, som Kommissionen har iværksat på dette område, gennemføres de handelsforhandlinger, som EU deltager i, allerede med en ny og hidtil uset grad af gennemsigtighed. Alle forhandlinger følges nøje i hver enkelt fase af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet. Desuden har Kommissionen en åben dør-politik for alle interesserede parter, repræsentanter for erhvervslivet, fagforeninger, ngo'er og forbrugerorganisationer. Kommissærer og embedsmænd med ansvar for handel mødes med hundredvis af civilsamfundsorganisationer og regeringsrepræsentanter i Bruxelles og i medlemsstaternes hovedstæder.

Seneste

Baggrund

Titlen på denne prioritet – En afbalanceret og progressiv handelspolitik til styring af globaliseringen – er blevet opdateret og gjort geografisk neutral på grund af den nye politiske kontekst og den nye dynamik i handelsforhandlingerne med andre vigtige regioner i verden. Som svar på disse kendsgerninger har Kommissionen ændret navnet på gruppen af kommissærer om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab med USA til gruppen af kommissærer om handel og styring af globaliseringen.

Handelspolitikken giver EU mulighed for at forme globaliseringen efter de europæiske værdier og interesser.

Objectives
 • At fremme EU's indflydelse i verden ved at tiltrække flere investeringer, sætte høje standarder for den globale handel og udbrede EU's værdier
 • At skabe vækst og arbejdspladser gennem afbalancerede og progressive handelsaftaler
 • At sikre lige vilkår for europæiske virksomheder og arbejdstagere og undgå urimelige handelsvilkår
 • At hjælpe EU-virksomheder – især mindre virksomheder – til at konkurrere i udlandet
 • At tilbyde en bredere vifte af varer og tjenesteydelser
 • At beskytte investeringer på en mere fair, inklusiv og gennemsigtig måde
 • At sikre, at handel og bæredygtig udvikling er to sider af samme sag

Kommissionen understøtter Verdenshandelsorganisationens arbejde og går foran i indsatsen for at modernisere den, når den forhandler med globale partnere.

EU har handelsaftaler med 71 lande, og 9 af aftalerne blev indgået under Juncker-Kommissionen. Heraf kan nævnes den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan og den samlede økonomi- og handelsaftale med Canada. EU har arbejdet på at bekræfte handelsaftaler med Singapore og Vietnam, indgået en politisk aftale med Mexico og ligger i forhandlinger med adskillige andre partnere, herunder MERCOSUR (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay).

Der blev indledt en ny fase i handelsforbindelserne mellem EU og USA i juli 2018, hvor begge parter blev enige om at styrke samarbejdet og arbejde på at fjerne den gældende told på industrivarer.

Dokumenter