Politikområder

 • Nye forretningsmuligheder og job

  Nye forretningsmuligheder og job

  Hvert syvende job i Europa understøttes af eksport til andre lande i verden. EU arbejder på at mindske eller fjerne handelshindringer i andre lande og regioner. Det kan betyde store besparelser for europæiske forbrugere og virksomheder. Handelsaftaler kan hjælpe mindre virksomheder i Europa, som står over for indviklede regler, når de ønsker at eksportere.

 • Åben samhandel skal være fair

  Åben samhandel skal være fair

  EU hjælper med at beskytte europæiske virksomheder og arbejdspladser mod urimelig handelspraksis. EU sikrer konsekvent, at det har alle nødvendige midler for at klare de nye udfordringer ved globaliseringen.

 • Udnyttelse af globaliseringen i overensstemmelse med EU's værdier

  Udnyttelse af globaliseringen i overensstemmelse med EU's værdier

  EU sikrer fortsat, at handel og investeringer bliver ved med at være afbalancerede og baseret på regler. Dette åbner ikke blot markeder hos vores handelspartnere, men styrker også EU's globale indflydelse på spørgsmål som menneskerettigheder, arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse.

 • Mere gennemsigtige forhandlinger

  Mere gennemsigtige forhandlinger

  Rettidige, gennemsigtige og inklusive er afgørende for, at handelsaftaler kan fungere ordentligt. EU-landene giver Kommissionen mandat til at forhandle handelsaftaler på EU's vegne. Sammen med EU-Parlamentet gennemgår de hvert trin af forhandlingerne. Kommissionen fremmer en politik med åbne døre for drøftelser med alle interesserede, f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, fagforeninger, NGO'er og forbrugergrupper.

Seneste

Baggrund

Titlen på denne prioritet – En afbalanceret og progressiv handelspolitik til styring af globaliseringen – er blevet opdateret og gjort geografisk neutral på grund af den nye politiske kontekst og den nye dynamik i handelsforhandlingerne med andre vigtige regioner i verden. Som svar på disse kendsgerninger har Kommissionen ændret navnet på gruppen af kommissærer om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab med USA til gruppen af kommissærer om handel og styring af globaliseringen.

Handelspolitikken giver EU mulighed for at forme globaliseringen efter de europæiske værdier og interesser.

Objectives
 • At fremme EU's indflydelse i verden ved at tiltrække flere investeringer, sætte høje standarder for den globale handel og udbrede EU's værdier
 • At skabe vækst og arbejdspladser gennem afbalancerede og progressive handelsaftaler
 • At sikre lige vilkår for europæiske virksomheder og arbejdstagere og undgå urimelige handelsvilkår
 • At hjælpe EU-virksomheder – især mindre virksomheder – til at konkurrere i udlandet
 • At tilbyde en bredere vifte af varer og tjenesteydelser
 • At beskytte investeringer på en mere fair, inklusiv og gennemsigtig måde
 • At sikre, at handel og bæredygtig udvikling er to sider af samme sag

Kommissionen understøtter Verdenshandelsorganisationens arbejde og går foran i indsatsen for at modernisere den, når den forhandler med globale partnere.

EU har handelsaftaler med 71 lande, og 9 af aftalerne blev indgået under Juncker-Kommissionen. Heraf kan nævnes den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan og den samlede økonomi- og handelsaftale med Canada. EU har arbejdet på at bekræfte handelsaftaler med Singapore og Vietnam, indgået en politisk aftale med Mexico og ligger i forhandlinger med adskillige andre partnere, herunder MERCOSUR (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay).

Der blev indledt en ny fase i handelsforbindelserne mellem EU og USA i juli 2018, hvor begge parter blev enige om at styrke samarbejdet og arbejde på at fjerne den gældende told på industrivarer.

Dokumenter