Области на политиката

 • Създаване на бизнес възможности и работни места

  Създаване на бизнес възможности и работни места

  ЕС си поставя за цел да намали или премахне пречките пред търговията с други страни и региони, което носи големи ползи за европейските потребители и дружества. Търговските споразумения помагат особено много на по-малките дружества в Европа, за които да изнасят означава също така да преодолеят редица сложни правила. Всяко седмо работно място в ЕС зависи от износа за други държави по света.

 • Отворената търговия трябва да бъде справедлива

  Отворената търговия трябва да бъде справедлива

  Освен да носи ползи от глобализацията за гражданите и бизнеса в Европа, отворената търговия трябва да бъде и справедлива. Работните места в Европа в промишлени отрасли като стоманодобива и корабостроенето понесоха ударите на нелоялната конкуренция на дъмпинговия внос, обществените субсидии и свръхкапацитета в някои трети държави. ЕС прилага търговски инструменти, с които защитава европейската промишленост и европейските работни места от нелоялната търговия. Освен това Комисията е убедена, че ЕС трябва редовно да подлага на оценка дали разполага с всички инструменти, необходими, за да реагира на предизвикателствата, които възникват в променящия се контекст на глобализацията. Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за задълбочаване и напредък на дебатите за постигане на по-голяма реципрочност в областта на обществените поръчки и инвестициите.

 • Да използваме глобализацията в хармония с нашите ценности

  ЕС продължава да разработва една балансирана, прогресивна и ръководена от правила програма за търговия и инвестиции. Така ЕС не само разкрива пазари с нашите търговски партньори, но и увеличава своето влияние в света по теми като правата на човека, условията на труд и опазването на околната среда.

Новости

Контекст

Заглавието на този приоритет (Балансирана и прогресивна търговска политика с цел да се извлекат ползи от глобализацията) беше актуализирано и формулирано като географски неутрално предвид забавянето на търговските преговори със САЩ, новия политически контекст и новата динамика на търговските преговори с други важни региони. С оглед на тези реалности Комисията промени името на своята Група от комисари по въпросите на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции със САЩ на Група от комисари по въпросите на търговията и извличането на ползи от глобализацията.

Търговската политика дава възможност на ЕС да влияе на глобализацията в съответствие с европейските ценности и интереси.

Комисията постига това, като подкрепя работата на Световната търговска организация и чрез преговори с глобални партньори. ЕС вече постигна политическа договореност с Япония и скоро ще започне ефективно да прилага споразумението с Канада. Комисията продължава да води преговори с многобройни партньори, сред които Мексико и държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Постигането на баланс в търговската политика означава освен всичко друго тя да бъде прозрачна и приобщаваща. Със стратегията „Търговия за всички“ в търговските преговори се въведе степен на прозрачност, каквато те не са имали досега.

Европейският парламент и правителствата на държавите членки участват активно във всички преговори. Провеждат се консултации със и се дава възможност за участие и на предприятия, сдружения за опазване на околната среда, профсъюзи и организации на потребителите.

ЕС продължава да поддържа положителните си търговски отношения със САЩ. Двете страни се споразумяха да работят по съвместен план за действие за търговията с цел подготвянето на положителна и амбициозна програма за трансатлантическа търговия.

Objectives
 • Засилване на влиянието на ЕС в света — чрез привличане на повече инвестиции, определяне на високи стандарти в световната търговия и разпространяване на нашите ценности
 • Създаване на работни места и растеж без помощта на публични средства
 • Подкрепа за фирмите в ЕС, особено за малкия бизнес, за да могат да се конкурират в чужбина
 • По-голямо разнообразие от стоки и услуги
 • Модернизиране на защитата на инвестициите с цел тя да стане по-справедлива, прозрачна и обективна
 • Гарантиране, че търговията и устойчивото развитие вървят ръка за ръка

Документи