Области на политиката

 • Създаване на бизнес възможности и работни места

  Създаване на бизнес възможности и работни места

  ЕС си поставя за цел да намали или премахне пречките пред търговията с други страни и региони, което носи големи ползи за европейските потребители и дружества. Търговските споразумения помагат особено много на по-малките дружества в Европа, за които да изнасят означава също така да преодолеят редица сложни правила. Всяко седмо работно място в ЕС зависи от износа за други държави по света.

 • Отворената търговия трябва да бъде справедлива

  Отворената търговия трябва да бъде справедлива

  Освен да носи ползи от глобализацията за гражданите и бизнеса в Европа, отворената търговия трябва да бъде и справедлива. Работните места в Европа в промишлени отрасли като стоманодобива и корабостроенето понесоха ударите на нелоялната конкуренция на дъмпинговия внос, обществените субсидии и свръхкапацитета в някои трети държави. ЕС прилага търговски инструменти, с които защитава европейската промишленост и европейските работни места от нелоялната търговия. Освен това Комисията е убедена, че ЕС трябва редовно да подлага на оценка дали разполага с всички инструменти, необходими, за да реагира на предизвикателствата, които възникват в променящия се контекст на глобализацията. Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за задълбочаване и напредък на дебатите за постигане на по-голяма реципрочност в областта на обществените поръчки и инвестициите.

 • Да използваме глобализацията в хармония с нашите ценности

  Да използваме глобализацията в хармония с нашите ценности

  ЕС продължава да разработва една балансирана, прогресивна и ръководена от правила програма за търговия и инвестиции. Така ЕС не само разкрива пазари с нашите търговски партньори, но и увеличава своето влияние в света по теми като правата на човека, условията на труд и опазването на околната среда.

 • По-прозрачни преговори

  По-прозрачни преговори

  По-голямата прозрачност в търговските преговори е постоянна цел на Комисията. За да могат търговските споразумения да дават добри резултати за всички, са необходими навременни, прозрачни и приобщаващи преговори с различните заинтересовани страни и широката общественост. Комисията преговаря от името на ЕС по мандат, даден ѝ от 28-те държави членки. След подетите от Комисията няколко инициативи в тази област търговските преговори, в които участва ЕС, започнаха да се провеждат при непозната досега степен на прозрачност. Всяка една стъпка от всеки преговорен процес се следи старателно от държавите членки и Европейския парламент. Освен това Комисията насърчава политиката на отворени врати към всички заинтересовани страни, представители на бизнеса, профсъюзите, неправителствените и потребителските организации. В Брюксел и в националните столици комисарите и служителите на ГД „Търговия“ се срещат със стотици представители на гражданското общество и държавната администрация.

Новости

Контекст

Заглавието на този приоритет (Балансирана и прогресивна търговска политика с цел да се извлекат ползи от глобализацията) беше актуализирано и формулирано като географски неутрално предвид новия политически контекст и новата динамика на търговските преговори с други важни региони на света. С оглед на тези реалности Комисията промени името на своята Група от комисари по въпросите на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции със САЩ на Група от комисари по въпросите на търговията и извличането на ползи от глобализацията.

Търговската политика дава възможност на ЕС да влияе на глобализацията в съответствие с европейските ценности и интереси.

Objectives
 • Засилване на влиянието на ЕС в света чрез привличане на повече инвестиции, определяне на високи стандарти в световната търговия и разпространяване на нашите ценности
 • Създаване на работни места и растеж чрез балансирани и прогресивни търговски споразумения
 • Осигуряване на еднакви условия на конкуренция за европейските дружества и работници срещу нелоялните търговски практики
 • Подкрепа за фирмите в ЕС, особено за малките предприятия, за да могат да се конкурират в чужбина
 • По-голямо разнообразие от стоки и услуги
 • По-справедлива, по-приобщаваща и прозрачна защита на инвестициите
 • Допълване между търговията и устойчивото развитие

Комисията подкрепя работата на Световната търговска организация и е начело на усилията за нейното модернизиране чрез преговори с глобални партньори.

ЕС има търговски споразумения със 71 държави, 9 от които са въведени по време на Комисията „Юнкер“. Сред тях са споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония и Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада. ЕС е в процес на ратифициране на споразумения със Сингапур и Виетнам, постигна политическо споразумение с Мексико и води преговори с много други държави, включително страните от МЕРКОСУР (Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай).

През юли 2018 г. започна нова фаза в търговските отношения между ЕС и САЩ, като двете страни се съгласиха да укрепват сътрудничеството си и да работят за премахване на съществуващите мита върху промишлените стоки.

Документи