Political prioritiesVice-President

Investeringsplanen har redan gett resultat

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) ska bidra till att finansiera infrastruktur- och innovationsprojekt samt små och medelstora företag och midcap-företag.

En viktig princip för Efsi är att få fram privat kapital.

Investeringsplanen visar redan upp goda resultat i form av olika projekt inom flera sektorer och länder.

Åtgärder

Få fram investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) ska bidra till att lösa problem på marknaden och få fram privata investeringar. Den är motorn bakom investeringsplanen för Europa. Fonden ska stödja strategiska investeringar på viktiga områden, t.ex. infrastruktur, utbildning, forskning och innovation, samt riskfinansiering för småföretag.

Stödja investeringar i den reala ekonomin

Nu finns nya möjligheter för följande aktörer:

  • Institutionella investerare i EU och utomlands
  • Projektsamordnare
  • Små och medelstora företag

och hitta investeringsprojekt och samarbetspartner genom InvestEU-programmet.

Följande verktyg ska hjälpa aktörerna att bättre utnyttja fondens alla möjligheter:

Skapa investeringsvänliga förutsättningar

För att förbättra affärsklimatet och finansieringsförhållandena banar investeringsplanen väg för en digital inre marknad, en energiunion och en kapitalmarknadsunion.

Kommissionen har också kartlagt de viktigaste investeringsutmaningarna i EU-länderna.

Bakgrund

Sedan den globala ekonomi- och finanskrisen startade har investeringstakten i EU varit låg. Gemensamma och samordnade insatser på EU-nivå krävs för att vända den nedåtgående trenden och få fart på den ekonomiska återhämtningen.

Tillräckliga resurser finns och måste mobiliseras i hela EU till stöd för investeringarna. Men det finns inget enkelt svar, ingen tillväxtknapp att trycka på och ingen lösning som passar alla.

Dokument