Political prioritiesVice-President

Naložbeni načrt – dosedanji rezultati

Evropski sklad za strateške naložbe pomaga financirati infrastrukturne in inovacijske projekte ter mala in srednja podjetja in družbe s srednjo tržno kapitalizacijo.

Ključna značilnost sklada EFSI je sprostitev zasebnega kapitala.

Naložbeni načrt že daje rezultate v različnih projektih po sektorjih in državah.

Ukrepi

Sprostitev finančnih sredstev

Evropski sklad za strateške naložbe je gonilna sila naložbenega načrta za Evropo: prizadeva si mobilizirati zasebne naložbe in zapolniti sedanje vrzeli v financiranju. Sklad EFSI podpira strateške naložbe na ključnih področjih, denimo v infrastrukturo, izobraževanje, raziskave in inovacije ter financiranje tveganja za mala podjetja.

Podpora naložbam v realni sektor

Nove naložbene priložnosti za:

  • institucionalne vlagatelje v EU in tujini
  • nosilce projektov
  • mala in srednje velika podjetja

– poiščite naložbene priložnosti in partnerje.

Morebitnim upravičencem sta na voljo:

Naložbam prijazno okolje

Naložbeni načrt za izboljšanje poslovnega okolja in pogojev financiranja upošteva tudi ukrepe za uresničevanje enotnega digitalnega trga, energetske unije in unije kapitalskih trgov.

Komisija je v pomoč državam članicam opredelila glavne izzive za vlaganje na nacionalni ravni.

Osnovne informacije

Evropsko unijo vse od začetka svetovne gospodarske in finančne krize pesti premajhen obseg vlaganja. Če hočemo obrniti ta negativen trend in oživiti evropsko gospodarstvo, potrebujemo skupne in usklajene ukrepe na evropski ravni.

V podporo naložbam so v EU že na voljo ustrezna sredstva, ki jih je treba sprostiti. Ni enega samega, preprostega odgovora, kako ustvariti gospodarsko rast, do nje ne vodi ne zamah čarobne paličice ne tipska rešitev.

Dokumenti