Planul de investiții – Rezultatele de până acum

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) contribuie la finanțarea proiectelor de infrastructură și de inovare, precum și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor cu capitalizare medie.

Mobilizarea capitalului privat este o caracteristică esențială a FEIS.

Planul de investiții dă deja rezultate, diverse proiecte fiind deja în curs de derulare în câteva sectoare și țări.

Acțiuni

Mobilizarea resurselor financiare

FEIS stă la baza Planului de investiții pentru Europa. Acesta își propune să corecteze disfuncționalitățile actuale ale pieței prin eliminarea lacunelor și mobilizarea investițiilor private. El va sprijini investiții strategice în domenii-cheie, cum ar fi infrastructura, educația, cercetarea și inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici.

Sprijinirea investițiilor în economia reală

Au apărut noi oportunități pentru:

  • investitorii instituționali din interiorul și din afara UE
  • promotorii de proiecte
  • întreprinderile mici și mijlocii

pentru a găsi parteneri și proiecte în care puteți investi.

Pentru a valorifica la maximum oportunitățile oferite de FEIS, potențialii beneficiari pot utiliza:

Crearea unui mediu propice investițiilor

Pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și condițiile de finanțare, Planul de investiții va include măsuri pentru realizarea pieței unice digitale, a uniunii energetice și a uniunii piețelor de capital.

În plus, Comisia a venit în sprijinul statelor membre identificând principalele obstacolele cu care se confruntă mediul de investiții la nivel național.

Context

Din cauza crizei economice și financiare mondiale, nivelul investițiilor a scăzut în UE. Sunt necesare eforturi colective și coordonate la nivel european pentru a inversa această tendință descendentă și a relansa economia în toate statele membre.

Sunt disponibile fonduri suficiente, însă acestea trebuie să fie mobilizate peste tot în UE pentru a stimula investițiile. Nu există un răspuns unic și simplu, nici un buton pe care putem apăsa pentru a relansa creșterea economică. Nu există o soluție universală.

Documente