Political prioritiesVice-President

 

Investeringsplan – resultaten tot dusver

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) helpt bij de financiering van infrastructuur- en innovatieprojecten, het midden- en kleinbedrijf en midcap-ondernemingen.

Het mobiliseren van particulier kapitaal is een essentieel kenmerk van het EFSI.

Het investeringsplan werpt nu al vruchten af met verschillende projecten in diverse sectoren en landen.

Acties

Kapitaal mobiliseren

Drijvende kracht achter het investeringsplan voor Europa Het EFSI wil ondersteuning bieden op plaatsen waar de markt tekortschiet, en particuliere investeringen stimuleren. Zo zal het strategische investeringen steunen op belangrijke gebieden zoals infrastructuur, onderwijs, onderzoek en innovatie, en risicokapitaal voor kleine bedrijven.

Steun voor investeringen in de reële economie

Nieuwe mogelijkheden voor:

  • Institutionele investeerders overal in de EU en wereldwijd
  • Initiatiefnemers van projecten
  • Kleine en middelgrote bedrijven

en ontdek nieuwe investeringsmogelijkheden en partners.

Wie het EFSI optimaal wil benutten voor zijn project, kan gebruik maken van:

Een investeringsvriendelijk klimaat

Om het ondernemingsklimaat en de financieringsvoorwaarden te verbeteren, zal het investeringsplan bijdragen aan de digitale eengemaakte markt, de energie-unie en de kapitaalmarktenunie.

Om de EU-landen te helpen, heeft de Commissie de belangrijkste investeringsuitdagingen per land in kaart gebracht.

Achtergrond

Sinds de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU te kampen met een gebrek aan investeringen. Er is een gezamenlijke Europese aanpak nodig om de neerwaartse trend te keren en Europa er economisch weer bovenop te helpen.

Er zijn voldoende middelen beschikbaar en we moeten die overal in de EU mobiliseren om investeringen te ondersteunen. Maar er is geen pasklaar antwoord, geen knop die we even kunnen omdraaien, geen universele oplossing.

Stukken