Political prioritiesVice-President

Įgyvendinant Investicijų planą iki šiol pasiekti rezultatai

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) padeda finansuoti infrastruktūros ir inovacijų projektus, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos įmones.

Privataus kapitalo mobilizacija yra svarbiausias ESIF bruožas.

Investicijų planas jau duoda rezultatų – įgyvendinami įvairūs projektai skirtinguose sektoriuose ir šalyse.

Veiksmai

Finansinių išteklių investicijoms sutelkimas

Šis fondas padeda įgyvendinti Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – spręsti dabartines rinkos nepakankamumo problemas šalinant rinkos spragas ir sutelkiant privačias investicijas. Jis rems strategines investicijas svarbiausiose srityse, tokiose kaip infrastruktūra, švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat prisidės prie mažų įmonių rizikos finansavimo.

Investicijų į realiąją ekonomiką rėmimas

Įvairūs subjektai įgijo naujų galimybių:

  • instituciniai investuotojai ES ir užsienyje
  • projektų vykdytojams
  • mažosioms ir vidutinėms įmonėms

ir ja naudodamiesi ieškokite investavimo galimybių ir partnerių.

Kad kuo geriau pasinaudotų Europos strateginių investicijų fondo teikiamomis galimybėmis, potencialūs jo lėšų gavėjai gali naudotis šiomis priemonėmis:

Investicijoms palankios aplinkos sukūrimas

Kad pagerėtų verslo aplinka ir finansavimo sąlygos, investicijų planu bus skatinamas bendrosios skaitmeninės rinkos, energetikos sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos kūrimas.

Kad padėtų valstybėms narėms, Komisija parengė pagrindinių investavimo nacionaliniu lygiu problemų apžvalgą.

Pagrindiniai faktai

Nuo pasaulio ekonomikos ir finansų krizės pradžios Europos Sąjungoje investicijų lygis išlieka žemas. Kad ši neigiama tendencija pasikeistų ir Europos ekonomika atsigautų, reikia bendrų ir suderintų ES lygmens pastangų.

Išteklių pakanka. Juos visoje ES reikia sutelkti investicijoms paremti. Vienintelio, paprasto atsakymo nėra, nėra mygtuko, kurį paspaudus paspartėtų augimas, nėra ir vieno visiems tinkamo sprendimo.

Dokumentai