Political prioritiesVice-President

Plan ulaganja – dosadašnji rezultati

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) pomaže pri financiranju infrastrukture i inovacijskih projekata te malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća.

Mobilizacija privatnog kapitala ključna je značajka EFSU-a.

Plan ulaganja već pokazuje rezultate na različitim projektima u raznim sektorima i zemljama.

Mjere

Mobilizacija financijskih sredstava

Pokreće Plan ulaganja za Europu. EFSU-om se nastoji premostiti trenutačne prepreke na tržištu uklanjanjem tržišnih nejednakosti i poticanjem privatnih ulaganja. Njime će se podupirati strateška ulaganja u ključnim područjima poput infrastrukture, obrazovanja, istraživanja, inovacija i rizičnog financiranja za mala poduzeća.

Podupiranje ulaganja u realno gospodarstvo

Nove su mogućnosti dostupne:

  • institucijskim ulagačima u EU-u i šire
  • promotorima projekata
  • malim i srednjim poduzećima

je web-mjesto na kojemu u okviru programa „InvestEU” možete pronaći mogućnosti za ulaganja i partnere.

Kako bi najbolje iskoristili prilike koje pruža Europski fond za strateška ulaganja, potencijalni korisnici imaju na raspolaganju sljedeće alate:

Stvaranje okruženja pogodnog za ulaganja.

Kako bi se poboljšali poslovno okruženje i uvjeti financiranja, Planom ulaganja obuhvaća se napredak prema jedinstvenom digitalnom tržištu, energetskoj unij i uniji tržišta kapitala.

Kako bi pomogla državama članicama, Komisija je izradila popis glavnih izazova za ulagačko okruženje na nacionalnoj razini.

Kontekst

Od početka svjetske gospodarske i financijske krize EU bilježi niske razine ulaganja. Potrebni su zajednički i usklađeni napori na europskoj razini kako bi se taj negativni trend promijenio i kako bi Europa počela bilježiti stabilan gospodarski oporavak.

Dostupne su odgovarajuće razine sredstava te se one trebaju mobilizirati unutar EU-a kao potpora ulaganjima. Ne postoji jedno jednostavno rješenje, ni jedan čudotvoran način za poticanje rasta niti rješenje koje se može primijeniti na sve.

Documents