Investeerimiskava – seni saavutatud tulemused

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) aitab rahastada taristu- ja innovatsiooniprojekte, samuti ka väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid.

Erakapitali kasutuselevõtmine on EFSI põhielement.

Investeerimiskava raames on juba saavutatud edusamme erinevate valdkondade projektide puhul erinevates riikides.

Meetmed

Rahaliste vahendite mobiliseerimine

Euroopa investeerimiskava peamine tõukejõud. EFSI eesmärk on ületada praegused turutõrked ning suurendada investeeringuid turu nõrkadesse kohtadesse ja kaasata erainvesteeringuid. Fond toetab investeeringuid põhivaldkondadesse, nagu taristu, haridus, teadustöö ja innovatsioon, aga ka riskifinantseerimist väikeettevõtjate jaoks.

Reaalmajandusse tehtavate investeeringute toetamine

Uued võimalused avanevad:

  • EList ja mujalt pärit institutsionaalsetele investoritele – juurdepääs elujõulistele projektidele eri valdkondades ja riikides ning temaatiliste või asukohapõhiste investeerimisplatvormide vahendusel;
  • projektiarendajatele – lihtsam juurdepääs riskifinantseerimisele, et aidata rahastada taristu- ja innovatsiooniprojekte Euroopale olulistes valdkondades;
  • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad – kuni 3000 töötajaga innovatiivsete ettevõtete hõlpsam juurdepääs rahastamisele.

Ühinege programmiga 

, et leida investeerimisvõimalusi ja partnereid.

Selleks et potentsiaalsetel abisaajatel oleks võimalik EFSI pakutavaid võimalusi täielikult ära kasutada, on loodud:

Soodsa investeerimiskeskkonna loomine

Ettevõtluskeskkonna ja rahastamistingimuste täiustamiseks on investeerimiskavasse kaasatud ka digitaalne ühtne turg, energialiit ja kapitaliturgude liit.

Liikmesriikide abistamiseks on komisjon koostanud ülevaate põhilistest investeerimist takistavatest probleemidest riikide tasandil.

Taustteave

Ülemaailmse majandus- ja finantskriisi puhkemisest alates on ELi investeeringute tase olnud madal. Euroopa tasandil tuleb võtta ühiseid ja kooskõlastatud meetmeid, et see negatiivne suundumus peatada ning juhtida Euroopa majandus elavnemise teele.

Ressursse on piisavalt ning nüüd tuleb need investeeringute toetamiseks kogu EList kaasa haarata. Kahjuks ei ole ühte lihtsat vastust ega nuppu, millele vajutamine käivitaks majanduskasvu, ega kõigile sobivat lahendust.

Dokumendid