Investiční plán – dosavadní výsledky

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) pomáhá financovat projekty v oblasti infrastruktury a inovací a dále malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací.

Hlavním prvkem EFSI je mobilizace soukromého kapitálu.

Investiční plán již přináší své výsledky ve formě projektů napříč odvětvími a zeměmi.

Opatření

Mobilizace finančních prostředků

Slouží jako hnací síla Investičního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je odstranit stávající mezery na trhu a mobilizovat soukromé investice tam, kde trh v současné době selhává. Fond podpoří strategické investice v klíčových oblastech, jako je infrastruktura, vzdělávání, výzkum a inovace a také rizikové financování pro malé podniky.

Podpora investic do reálné ekonomiky

Nové příležitosti pro:

  • institucionální investory v EU i mimo ni
  • předkladatele projektu
  • malé a střední podniky

  a využijte šanci najít investiční příležitosti a partnery.

Potenciálním příjemcům prostředků z EFSI slouží tyto aplikace:

Vytváření prostředí příznivého pro investice

Aby se zlepšilo obchodní prostředí a podmínky financování, budou součástí investičního plánu opatření k dovršení jednotného digitálního trhu, energetické unie a unie kapitálových trhů.

Komise zmapovala hlavní vnitrostátní výzvy v oblasti investic, aby tak členským státům s tímto opatřením pomohla.

Souvislosti

Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize se EU potýká s nízkou úrovní investic. Zvrátit tento sestupný trend a nastartovat hospodářskou obnovu se podaří jen koordinovaným úsilím na evropské úrovni.

Přitom máme k dispozici přiměřený objem prostředků, které je třeba mobilizovat na podporu investic v celé EU. Neexistuje však žádná jednoznačná a jednoduchá odpověď, uniformní řešení ani žádné tlačítko, jehož stisknutím by se dal růst jednoduše nastartovat.

Dokumenty