Tillträdande ordförande

Vägen till en ny kommission (2019–2024)

”Vi ska göra det på EU:s sätt”

Den 16 juli 2019 valde Europaparlamentet Ursula von der Leyen till Europeiska kommissionens nästa ordförande. Hon är den första kvinna som blivit nominerad och vald till posten som kommissionsordförande. 

Ursula von der Leyen, en övertygad europé och EU-anhängare, vill inrikta sig på en ambitiös klimatagenda för att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Hon tänker också samarbeta nära med Europaparlamentet för att stärka demokratin och verka för en rättvis social marknadsekonomi i EU. Ursula von der Leyen målar också upp sin personliga bild av EU:s framtid mot bakgrund av de globala utmaningarna: ”Vi måste göra det på EU:s sätt”. 

Läs hennes politiska riktlinjer och tal

Ursula von der Leyen har för avsikt att välja ett team av kommissionärer som består av lika många kvinnor som män bland de kandidater som EU-ländernas stats- och regeringschefer föreslår. Europaparlamentet måste godkänna listan med nominerade kommissionsledamöter till den nya kommissionen (2019–2024) i dess helhet och därefter utses kommissionärerna av Europeiska rådet innan de kan tillträda sina poster. 

Ursula von der Leyen föddes i Bryssel 1958 och är läkare. Hon hade olika ministerposter i den tyska regeringen mellan 2005 och 2019.

Politiska riktlinjer

Ladda nedPDF - 1.1 MB

Ladda nedPDF - 1 MB

Läs talet på alla språk:

Ladda nedPDF - 408.5 KB

Deklaration av intressen

Alla nominerade kommissionärer måste fylla i en komplett deklaration av sina intressen som ska vara tillgänglig för allmänheten och Europaparlamentet.

Ladda nedPDF - 577.3 KB