Zvolená predsedníčka

Kroky k novej Komisii (2019 – 2024)

„Urobíme to po európsky“

Európsky parlament zvolil 16. júla 2019 Ursulu von der Leyen za budúcu predsedníčku Európskej komisie. Stala sa prvou ženou na pozícii zvolenej predsedníčky Európskej komisie. 

Ursula von der Leyen, Európanka srdcom i presvedčením, oznámila, že sa zameria na ambiciózny program v oblasti klímy, vďaka ktorému sa Európa stane do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Zároveň je odhodlaná úzko spolupracovať s Európskym parlamentom na posilnení demokracie a spravodlivého sociálneho trhového hospodárstva v Európe. Pri prezentácii vízie európskeho smerovania v kontexte globálnych výziev ponúkla Ursula von der Leyen aj svoj osobný pohľad: „Musíme to urobiť po európsky“. 

Ursula von der Leyenová zostavila na základe odporúčaní hláv štátov a predsedov vlád tím komisárov. Zloženie nového kolégia komisárov a nové hlavné zásady pracovných metód odrážajú priority stanovené v politických usmerneniach a v úvodnom prejave predsedníčky.

Ešte pred nástupom komisárov do funkcie musí novú Komisiu ako celok schváliť Európsky parlament.

Ursula von der Leyen sa narodila v Bruseli v roku 1958 a od roku 2005 do roku 2019 bola členkou nemeckej vlády.

Politické usmernenia

PrevziaťPDF - 1.1 MB

PrevziaťPDF - 1 MB

Prejav vo všetkých úradných jazykoch:

PrevziaťPDF - 1.2 MB

Prečítajte si tlačovú správu

Vyhlásenie o záujmoch

Všetci dezignovaní komisári musia vyplniť kompletné vyhlásenie o záujmoch, ktoré sa sprístupní verejnosti a Európskemu parlamentu.

PrevziaťPDF - 577.3 KB

Dezignovaní komisári

Úplný zoznam dezignovaných komisárov

PrevziaťPDF - 299.5 KB

PrevziaťPDF - 165.4 KB

PrevziaťPDF - 211.7 KB

Read the press release

Súvisiace informácie

Ako sa vymenúva predseda Komisie a komisári?

Úloha Európskej rady