President-elect

Algab uue komisjoni moodustamine aastateks 2019–2024

„Tegutseme euroopalikult“

Euroopa Parlament valis 16. juulil 2019 Ursula von der Leyeni Euroopa Komisjoni tulevaseks presidendiks. Tegu on esimese korraga, kui sellele ametikohale valitakse naine. 

Ursula von der Leyen on oma südamelt veendunud eurooplane ja tal on kavas keskenduda ulatuslikule kliimameetmete tegevuskavale, et Euroopast saaks 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne maailmajagu. Ühtlasi lubab ta teha Euroopa Parlamendiga tihedalt koostööd, et edendada Euroopas demokraatiat ja õiglast sotsiaalset turumajandust. Ursula von der Leyeni juhtmõte Euroopa edasise kursi suunamisel üleilmsete väljakutsete taustal on järgmine: „Me peame tegutsema euroopalikult“. 

Ursula von der Leyen on valinud välja volinike koosseisu, lähtudes riigipeade või valitsusjuhtide soovitatud kandidaatidest. Uus volinike kolleegium ning uued peamised töömeetodid kajastavad tema poliitilistes suunistes ja kõnes esitatud prioriteete.

Enne uue Euroopa Komisjoni ametisseastumist peab Euroopa Parlament sellele kui tervikule oma nõusoleku andma.

Ursula von der Leyen on sündinud 1958. aastal Brüsselis. Ta on elukutselt arst ja kuulus 2005.–2019. aastal Saksamaa valitsuse koosseisu.

Poliitilised suunised

AllalaadiminePDF - 1.2 MB

AllalaadiminePDF - 1 MB

Lugege kõnet kõikides keeltes:

AllalaadiminePDF - 435 KB

Huvide deklaratsioon

Kõik volinikukandidaadid peavad täitma täieliku huvide deklaratsiooni, mis esitatakse avalikkusele ja Euroopa Parlamendile.

AllalaadiminePDF - 577.3 KB

Volinikukandidaadid

AllalaadiminePDF - 294.8 KB

Vaata volinikukandidaatide täielikku nimekirja

AllalaadiminePDF - 165.4 KB

AllalaadiminePDF - 211.7 KB

Lugege pressiteadet

Lisateave

Siit leiad teavet Euroopa Komisjoni presidendi ja volinike ametisse nimetamise kohta

Euroopa Ülemkogu roll