President-elect

Den næste Kommission (2019-2024)

"Vi er nødt til at gøre det på den europæiske måde"

Den 16. juli 2019 har Europa-Parlamentet valgt Ursula von der Leyen til kommende formand for Europa-Kommissionen. Hun er den første kvinde, der er blevet valgt til denne post. 

Ursula von der Leyen, der er europæer af hjertet og af overbevisning, sagde i dag til Europa-Parlamentet, at hun vil lægge vægt på en ambitiøs klimadagsorden for at gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050. Hun forpligtede sig også til at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet for at styrke demokratiet og fremme en retfærdig social markedsøkonomi i Europa. Ursula von der Leyen gav også et indblik i sin personlige holdning til, hvordan EU skal klare de globale udfordringer: "Vi er nødt til at gøre det på den europæiske måde" 

Ursula von der Leyen har udvalgt et hold af kommissærer baseret på kandidater, som stats- og regeringscheferne har foreslået. Det nye kommissærkollegium og de nye principper bag de primære arbejdsmetoder afspejler de prioriteter, der er fastlagt i hendes politiske retningslinjer og hendes tale.

Europa-Parlamentet skal give sin tilslutning til den nye Europa-Kommission som helhed, før den tiltræder.

Ursula von der Leyen er født i Bruxelles i 1958, er uddannet læge og har været medlem af den tyske regering fra 2005 til 2019.

Politiske retningslinjer

HentPDF - 1.2 MB

HentPDF - 1 MB

Læs talen på alle sprog

HentPDF - 1009.5 KB

Interesseerklæring

Alle indstillede kommissærer skal afgive en fuldstændig interesseerklæring, som skal være tilgængelig for offentligheden og Europa-Parlamentet.

HentPDF - 577.3 KB

Indstillede kommissærer

HentPDF - 227.4 KB

Se hele listen over indstillede kommissærer

HentPDF - 165.4 KB

HentPDF - 211.7 KB

Læs pressemeddelelsen

Relateret information

Læs her om, hvordan Kommissionens formand og kommissærer udpeges

Det Europæiske Råds rolle