Новоизбраният председател

Към нова Комисия (2019 – 2024 г.)

„Ще го направим по европейския начин.“

На 16 юли 2019 г. Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за бъдещ председател на Европейската комисия. Тя е първата жена, избрана за председател на Европейската комисия. 

Европеец по душа и убеждение, Урсула фон дер Лайен обяви, че ще се съсредоточи върху изпълнението на амбициозна програма в областта на климата, за да може до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент. Тя също така се ангажира да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент за укрепване на демокрацията и развитие на справедлива социална пазарна икономика в Европа. Освен това Урсула фон дер Лайен представи много личен поглед върху идеята си за пътя на Европа на фона на глобалните предизвикателства: „Трябва да го направим по европейския начин“. 

Прочетете пълните ѝ политически насоки и речта.

Урсула фон дер Лайен възнамерява да подбере екип от комисари, съставен от еднакъв брой мъже и жени, въз основа на кандидатите, предложени от държавните и правителствените ръководители. За да встъпи в длъжност новата Комисия, списъкът на кандидатите за членове на Комисията трябва да бъде одобрен от Съвета, а Европейският парламент трябва да одобри новата Европейска комисия (2019 – 2024 г.) като цяло. 

Урсула фон дер Лайен е родена в Брюксел през 1958 г. Тя е лекар, а от 2005 до 2019 г. е член на германското правителство.

Политически насоки

СвалиPDF - 1.2 MB

СвалиPDF - 1 MB

Прочетете речта на всички езици:

 

 

СвалиPDF - 1.1 MB

Декларация за интереси

Всички кандидати за членове на Комисията трябва да попълнят декларация за интереси, която да представят пред Европейския парламент и обществеността.

СвалиPDF - 577.3 KB