Timeline

Past events

Kas notiks tālāk

Nākamais pasākums

2018. gada 12. septembris

Priekšsēdētāja Junkera runa par stāvokli Savienībā

Dokumenti