Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta: Euroopan tulevaisuuden tekijät

Eurooppa on tienhaarassa, ja sen on päätettävä, kuinka aikamme haasteet ratkaistaan

Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta: Viisi skenaariota

Seuraavat skenaariot kuvaavat sitä, miten unioni voi kehittyä tulevaisuudessa riippuen siitä, millaisia valintoja nyt tehdään.

Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta: Tästä eteenpäin

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta käynnistyy valkoisesta kirjasta ja jatkuu vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleihin asti.

Kerro mielipiteesi

Kansalaisten näkemykset ovat tärkeitä Euroopan komissiolle. Sen vuoksi komissio on pyrkinyt osallistamaan yhteisöjä eri puolilla Eurooppaa ja kuulemaan niiden mielipiteitä EU:n tulevista painopisteistä.

Kerro mielipiteesi

Asiakirjat

LataaPDF - 3.7 MB