Бяла книга за бъдещето на Европа: Двигателите на бъдещето на Европа

Европа е на кръстопът и трябва да реши как иска да се справи с предизвикателствата на днешния ден

Бяла книга за бъдещето на Европа: Пет сценария

Тези пет сценария предлагат поглед към потенциалното бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избора, който Европа ще направи.

Бяла книга за бъдещето на Европа: Пътят пред нас

Дебатът за бъдещето на Европа започва с Бялата книга и ще продължи до изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Изразете мнението си

Мнението на хората е важно. Комисията си взаимодейства активно с общностите в Европа, за да разбере какви са техните приоритети за бъдещето на Европа.

Изразете мнението си

Документи

СвалиPDF - 3.7 MB