Vitboken är EU-kommissionens bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017, då EU kommer att diskutera vad man uppnått under de senaste 60 åren och framtiden för EU-27. För att uppmuntra diskussionen kommer kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade EU-länder att bjuda in till debatt om EU:s framtid i olika europeiska städer och regioner, för att möta nationella parlament, lokala och regionala myndigheter och det civila samhället. Kommissionen kommer också att bidra med en rad temainriktade diskussionsunderlag om EU:s olika alternativ.

Dokument