Bela knjiga je prispevek Evropske komisije k vrhu v Rimu 25. marca, na katerem bodo voditelji razpravljali o dosežkih EU v zadnjih 60 letih in prihodnosti Unije 27 držav članic. Da bi spodbudila razpravo, bo Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in zainteresiranimi državami članicami pripravila vrsto razprav o prihodnosti Evrope v mestih in regijah po vsej Evropi ter vanje vključila nacionalne parlamente, lokalne in regionalne organe ter širšo civilno družbo. Komisija bo v razpravi sodelovala z vrsto dokumentov z razmisleki o različnih možnostih razvoja Evrope.

Dokumenti