Pokračovanie v súčasnom smerovaní:

  • EÚ-27 sa zameria na dokončenie svojho pozitívneho programu reforiem.

Iba jednotný trh:

  • EÚ-27 sa postupne sa postupne zameria len na jednotný trh.

Tí, ktorí chcú, robia viac:

  • EÚ-27 umožní členským štátom, ktoré si to želajú, zintenzívniť spoluprácu v konkrétnych oblastiach.

Menej, ale efektívnejšie:

  • EÚ-27 bude vo vybraných oblastiach politiky iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných bude menej aktívna.

Oveľa viac spoločne:

  • Členské štáty sa rozhodnú robiť oveľa viac spoločne vo všetkých oblastiach.

 

Dokumenty