Inkomplu Kif Aħna:

  • L-UE27 tiffoka fuq il-kisba ta' riżultati fl-aġenda pożittiva ta’ riforma tagħha

Xejn ħlief is-Suq Uniku:

  • Ftit ftit l-Unjoni Ewropea tiġi ċċentrata mill-ġdid fuq is-suq uniku

Min Irid Aktar, Jagħmel Aktar:

  • L-UE27 tippermetti lil dawk l-Istati Membri li jkunu jridu jagħmlu aktar flimkien f’oqsma speċifiċi

Isir Anqas B’Aktar Effiċjenza:

  • L-UE27 tiffoka fuq riżultati b’rata ogħla u aktar mgħaġġla f’oqsma ta’ politika magħżula, filwaqt li tagħmel anqas fi bnadi oħra

Flimkien Isir Ferm Aktar:

  • L-Istati Membri jiddeċiedu li jagħmlu ħafna aktar flimkien fl-oqsma kollha ta’ politika

 

Atti