Samamoodi edasi:

  • EL 27 keskendub oma positiivse reformikava elluviimisele.

Üksnes ühtne turg:

  • EL 27 orienteerub järk-järgult ümber ühtsele turule.

Kes tahavad rohkem, teevad rohkem:

  • EL 27 võimaldab liikmesriikidel, kes seda soovivad, konkreetsetes valdkondades rohkem koos tegutseda.

Teeme vähem, aga paremini:

  • EL 27 keskendub sellele, et saavutada valitud poliitikavaldkondades paremaid tulemusi. Muudes valdkondades tehakse vähem.

Teeme palju rohkem koos:

  • liikmesriigid otsustavad kõigis poliitikavaldkondades palju rohkem koos ära teha.

Dokumendid