Pokračování v dosavadní praxi:

  • 27 členských zemí EU se zaměří na realizaci pozitivního reformního programu.

Pouze jednotný trh:

  • 27 členských zemí EU se postupně přeorientuje na jednotný trh

Státy, které chtějí, dělají více:

  • Těm členským zemím EU27, které projeví zájem, EU umožní, aby v konkrétních oblastech spolupracovaly intenzívněji

Dělat méně, zato efektivněji:

  • 27 členských zemí EU se zaměří na vybrané oblasti politiky, jimiž se bude zabývat intenzivněji a v nichž bude jednat rychleji, zatímco v jiných oblastech bude méně aktivní.

Dělat mnohem více společně:

  • 27 členských zemí EU se rozhodne k mnohem intenzívnější spolupráci ve všech oblastech politiky.

 

 

Dokumenty