Den 1 mars 2017 lade EU-kommissionen fram en vitbok om EU:s framtid. Vitboken undersöker hur EU kommer att utvecklas under de närmaste tio åren – från teknikutvecklingens inverkan på samhället och arbetsmarknaden till oron för globaliseringen, säkerhetsfrågor och ökande populism.

Den 13 september 2017 håller kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen och kommer då att ta upp dessa frågor.

EU står vid ett vägskäl. Det är dags att bestämma vilket EU vi vill ha i framtiden. Vi vill gärna ha dina synpunkter!

Du måste fylla i fält med en asterisk (*).

Ditt bidrag kommer att skickas in anonymt. Om du uppger namn och mejladress, kan vi kontakta dig om vi har några följdfrågor.