Euroopa Komisjon koostas Rumeenias Sibius 9. mail 2019 toimuva EL 27 juhtide kohtumise eel poliitikasoovitused selle kohta, kuidas kujundada Euroopa tulevikku aina ebakindlamaks muutuvas maailmas, kus on üha rohkem jõukeskusi.

Mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi ja seejärel ELi institutsioonide poliitilise juhtkonna muutumist arvestades on just praegu õige aeg kehtestada uusi prioriteete.

Komisjon on teinud ka ettepanekuid paremaks teabevahetuseks ühisotsuste kohta.

Kõik see kokku moodustab komisjoni panuse ELi 2019.–2024. aasta strateegilisse tegevuskavasse.

Dokumendid

AllalaadiminePDF - 15.3 MB

AllalaadiminePDF - 2.3 MB

AllalaadiminePDF - 1.7 MB

AllalaadiminePDF - 660.2 KB

AllalaadiminePDF - 1.6 MB

AllalaadiminePDF - 1.7 MB

AllalaadiminePDF - 2.1 MB

Political priorities