Dugoročna strategija EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova