Yhteydenotot

 • KABINETTIPÄÄLLIKKÖ

  Taneli Lahti

  Tehtävät

  Kabinetin strategia, johto ja koordinointi

  • Politiikka ja viestintästrategia
  • Henkilöstöasiat (kabinetin jäsenet)
  • Kabinetin työnjako

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Suhteet pääsihteeristöön
  • Suhteet Euroopan ulkosuhdehallintoon
  • Suhteet IDEA-palveluyksikköön
  Taneli Lahti
 • APULAISKABINETTIPÄÄLLIKKÖ

  Sandra Bartelt

  Tehtävät

  Kabinettipäällikön sijainen

  • Henkilöstöasiat
  • Erityisneuvonantajat
  • Oikeudelliset asiat
  • Ammattietiikka

   

  Vastuualueeseen liittyvät tehtävät

  • EU:n pitkän aikavälin talousarvio (monivuotinen rahoituskehys, MFF) ja ulkoisen toiminnan rahoitusvälineet (naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline, NDICI)
  • Neuvottelut Cotonoun jälkeisestä sopimuksesta
  • Monenvälinen yhteistyö
  • Kansainväliset rahoituslaitokset, kestävä rahoitus, kehitysrahoitus, kotimaisten resurssien käyttöönotto
  • Kehitysrahoituksen eurooppalainen rahoitusrakenne
  • Yksityinen sektori, kauppa
  • Kestävän kehityksen tavoitteet
  • Suhteet muihin avunantajiin (Australia, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat)
  • G7, G20, kansainvälinen yhteistyö ja kehityspolitiikka
  • Global Gateway -strategia
  • Rikkomusasiat
  • Tilintarkastustuomioistuin
  • Toimielinten välisiä suhteita käsittelevä ryhmä (GRI)

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Suhteet komission oikeudelliseen yksikköön (LS)
  • Budjettipääosasto (DG BUDG)
  • Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto (DG HR)
  • Verotuksen ja tulliliiton pääosasto (DG TAXUD)
  • Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
  • Suhteet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
  • Yhteyshenkilö – tulevaisuuden ennakointi
  bartelt photo
 • KABINETIN ASIANTUNTIJA

  Lora Borissova

  Tehtävät

  Vastuualue

  • Afrikka
  • Lähi-itä
  • Persianlahden maat
  • Vahvempi Eurooppa maailmannäyttämöllä (vahvempaa EU:ta maailmannäyttämöllä käsittelevä komissaariryhmä, CGSE)
  • Ulkoisen toiminnan koordinointiryhmä (EXCO)

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Eteläiset ja itäiset naapurialueet
  Borrissova photo
 • KABINETIN JÄSEN / VIESTINTÄNEUVONANTAJA

  Arto Virtanen

  Tehtävät

  Vastuualue

  • Viestintästrategia
  • Yhteydet tiedottajiin
  • Tyynenmeren alue
  • Merentakaiset maat ja alueet
  • Digitalisaatio
  • Väestökehitys
  • Työllisyys ja työmarkkinat
  • Liikenne, digitaaliset verkot
  • Tutkimus, tiede ja innovointi

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Euroopan digitaalinen valmius
  Virtainen photo
 • KABINETIN JÄSEN

  Renaud Savignat

  Tehtävät

  Vastuualue

  • Suhteet Euroopan parlamenttiin
  • Suhteet EU:n ministerineuvostoon – ulkoasiainneuvosto
  • Latinalainen Amerikka ja Karibia
  • Nuoret
  • Sukupuolten tasa-arvo 
  • Ihmisoikeudet ja demokratia
  • Koulutus
  • Terveys
  • Maailmanlaajuiset covid-19-toimet
  • Kansalaisjärjestöt ja paikallisviranomaiset
  • Suhteet alueiden komiteaan ja sosiaalikomiteaan
  • Kansalliset parlamentit

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Vetoomukset
  • Euroopan oikeusasiamies
  • Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle
  Savignat photo
 • KABINETIN JÄSEN

  Suvi Leinonen

  Tehtävät
  • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
  • Maaseudun kehittäminen ja ympäristö
  • Metsät ja maatalous
  • Ruokaturva
  • Luonnonvarat
  • Yritysten kestävä hallinnointi
  • EU:n pitkän aikavälin talousarvio (monivuotinen rahoituskehys, MFF) (Sandra Barteltin kanssa)
  • Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (NDICI) (Sandra Barteltin kanssa)
  • Arviointi ja raportointi
  • Tarkastus ja vastuuvapaus (Sandra Barteltin ja Renaud Savignat’n kanssa)

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Kilpailu, valtiontukipäätökset
  • Koheesiopolitiikka
  • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
  • Ihmisten hyväksi toimiva talous
  leinonen
 • POLITIIKKAKOORDINAATTORI/JÄSEN

  Olai Voionmaa

  Tehtävät

  Vastuualue

  • Suhteet YK:hon
  • Muuttoliike
  • Humanitaarinen apu ja humanitaarisen avun, kehityksen ja rauhan jatkumo (nexus)
  • Rauha ja turvallisuus
  • Aasia (lukuun ottamatta Lähi-itää ja Persianlahden maita)

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Humanitaarinen apu
  • Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
  Olai Voionmaa
 • POLIITTINEN AVUSTAJA

  Tiina Hirvisaari

  Tehtävät

  Vastuualue

  • Vierailijaryhmät
  • Komissaarin kirjeenvaihto
  • Suhteet suomalaisiin sidosryhmiin

   

  Muuhun kuin vastuualueeseen liittyvät asiat

  • Puolustusteollisuus ja avaruusasiat (DG DEFIS)
  Tiina Hirvisaari
 • VIESTINTÄAVUSTAJA

  Essi Virtanen

  Tehtävät
  • Viestintäneuvonantajan avustaminen
  • Komissaarin kirjeenvaihto
  • Komissaarin sosiaalinen media
  Essi Virtanen
 • KABINETTIPÄÄLLIKÖN ASSISTENTTI

  Marja Huoso

  Tehtävät
  • Kabinettipäällikön hallinnollinen avustaminen
  • Budjetti- ja henkilöstökoordinaattori
  • Komission jäsenelle osoitetut pyynnöt ja kutsut
  member photo
 • ASSISTENTTI

  Alexandra Patriciu

  Tehtävät
  • Kabinettipäällikön hallinnollinen avustaminen
  • Politiikkakoordinaattorin/jäsenen avustaminen
  • Budjetti- ja henkilöstökoordinaattori
  • Digitaaliasioiden lähettiläs
  • IT-yhteyshenkilö
  • Koulutuskoordinaattori
  • Asiakirjojen julkisuus
  • Euroopan parlamentin kysymykset
 • APULAISKABINETTIPÄÄLLIKÖN ASSISTENTTI

  Hana Kuncova

  Tehtävät
  • Kabinetin turvallisuusvastaava
  • Toiminnan jatkuvuudesta vastaava henkilö
  • Suojelijana toimimista koskevat pyynnöt
  member photo
 • KABINETIN ASIANTUNTIJAN ASSISTENTTI

  Fiona Murphy

  Murphy photo
 • RENAUD SAVIGNATIN ASSISTENTTI

  Marta Krynicka

  Tehtävät
  • Tiedotustilaisuuksien koordinaattori
  • Yhteydenpito oikeusasiamiehen kanssa
  • Vetoomukset
  • Kabinetin varaturvallisuusvastaava
  member photo
 • ASIAKIRJAHALLINTOVASTAAVA

  Seppo Lattu

  Tehtävät
  • Asiakirjahallintovastaava
  • Arkistot
  • Lainsäädäntömenettelyjen koordinointi
  • Asiakirjojen valmistelu komissaarien kollegion kokouksia varten
  • Asiakirjojen valmistelu kabinettipäälliköiden kokouksiin (Hebdo)
  Lattu photo
 • KOMISSAARIN ASSISTENTTI

  Maija-Riitta Lindberg (virkavapaalla)

  member photo
 • KULJETTAJA

  Milto Spiliotis

  Milto Spiliotis
 • KULJETTAJA

  Angelo Rizzo