Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,

Το 2020 μας έχει δείξει –περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά- πόσο πολύ σημαντική είναι για τους πολίτες της Ευρώπης η υγεία.

Η χρονιά αυτή έχει αναδείξει τη σημαντικότητα των ανθεκτικών συστημάτων υγείας.

Έχει αναδείξει τη σημασία, του να κατανοήσουμε την κάθε ασθένεια.

Και έχει τέλος, υποδείξει πόσο αναγκαίο είναι να συνεργαζόμαστε, ώστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε αλλά και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις .  

Το 2020, θα το θυμόμαστε κυρίως, για τον κορωνοϊό, αυτή την πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας που άλλαξε τα πάντα στη καθημερινότητα μας.

Τον περασμένο Φεβρουάριο εγκαινιάσαμε , το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου, μέσα σε κλίμα ελπίδας και αποφασιστικότητας και είχα δεσμευτεί πως  αυτή θα ήταν η χρονιά που θα μπαίναμε σε μια νέα ευρωπαϊκή εποχή ενάντια στον καρκίνο.

Στέκομαι, λοιπόν, στην υπόσχεση εκείνης της μέρας-ορόσημο- και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι σήμερα μαζί σας για να συζητήσουμε μαζί, τη σημασία του ταξιδιού αυτού και τα επόμενα μας βήματα.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου, στοχεύει ακριβώς σε μια καλύτερη Ευρώπη.

Καλύτερη, στην πρόληψη και ανίχνευση του καρκίνου.

Καλύτερη, στη θεραπεία του.

Για να παρέχει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ανθρώπους που έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου, ή σε αυτούς που ζουν με την ασθένεια.  

Όπως πολλοί ίσως γνωρίζετε έχω διαγνωστεί με καρκίνο και γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Για μένα αυτό το Σχέδιο και η προσπάθεια αποτελούν μια προσωπική υπόθεση.

Από την έναρξη του προγράμματος έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε ακούσει πολλούς  εμπλεκόμενους φορείς ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι φωνές έχουν εισακουστεί. Ότι έχουμε κατανοήσει όλες τις παραμέτρους:

• Τους φορείς χάραξης πολιτικής στις χώρες μέλη της Ένωσης,

• τους ειδικούς επιστήμονες σε θέματα υγείας και καρκίνου στην Ευρώπη

• Τις Ομάδες ασθενών και Πολιτών

Η συνεισφορά τους ήταν ουσιώδης και καθοριστική ώστε να διαμορφωθεί το Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου με ολιστική προσέγγιση.

Ώστε οι προτεινόμενες δράσεις σε κάθε στάδιο της πορείας της ασθένειας, να έχουν στο επίκεντρο τον ασθενή.

Και παρά το γεγονός ότι έχουμε κτυπηθεί με σφοδρότητα από την πανδημία, χαίρομαι γιατί συνεχίζουμε την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου, το οποίο θα ανακοινώσουμε αργότερα αυτή τη χρονιά.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει εγκαινιάσει διερευνητική αποστολή για τον Καρκίνο στα πλαίσια του Προγράμματος Έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».

Το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας, θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας, θα μας ενισχύσει όπου υπάρχουν κενά στην πρόληψη και στη φροντίδα.

Μέσω του τρέχοντος προγράμματος «Ορίζοντας 2020» η Επιτροπή έχει ταυτόχρονα χρηματοδοτήσει την έρευνα σε ότι αφορά στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες για την πρόληψη του καρκίνου, όσο και για θεραπευτικές αγωγές, για παράδειγμα στον τομέα του παιδικού καρκίνου.

Αναπτύσσουμε παράλληλα υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, με την οποία θα καταστεί δυνατή η ανταλλαγή συνοπτικών εκθέσεων ασθενών μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Η ψηφιακή υγεία και περίθαλψη δίνει τη δυνατότητα να προσφέρονται καινοτόμες λύσεις. Μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση αλλά και την ποιότητα στην περίθαλψη.

Σχεδιάζουμε ένα νέο Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο που θα συντονίζει και θα ευθυγραμμίζει τα τεχνικά και επιστημονικά μέρη των σχετικών με τον καρκίνο δραστηριοτήτων της Επιτροπής.

Όλες αυτές οι επιλογές προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε την καταπολέμηση του καρκίνου.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας και τα 27 κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες τους για να το επιτύχουν.

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στα λίγα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν Εθνικό Σχέδιο Ελέγχου Καρκίνου, μητρώο καρκίνου ή βιοτραπεζική έρευνα για τον καρκίνο. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν μια που συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της ασθένειας, στην πρόληψη και τη διαχείριση της. Πάρα ταύτα δεν θα μπορούσα να μην ανατρέξω στην επίσκεψη μου στο Ογκολογικό νοσοκομείο «Αγιος Σάββας», στο πλαίσιο της επίσημής επίσκεψης μου στην Αθήνα, τον περασμένο Ιανουάριο και να αναφερθώ στις εξαίρετες προσπάθειες που καταβάλουν εκεί ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό,  για τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας.  

Γνωρίζω καλά ότι αυτές είναι δύσκολες στιγμές για όλες τις κυβερνήσεις και ότι η πανδημία του COVID19 είναι η κορυφαία προτεραιότητα, που έχει παράλληλα επιβαρύνει δραστικά τα συστήματα υγείας. Αλλά αυτές είναι επίσης απαραίτητες επενδύσεις για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και τη μείωση του οικονομικού βάρους των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν.

Με το νέο προτεινόμενο πρόγραμμα EU4Health, η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει οικονομικά τα κράτη μέλη ώστε να υλοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης του καρκίνου.

Και πάλι όμως, η λέξη κλειδί είναι η συνεργασία.

Είναι σημαντικό η κάθε χώρα να αποκτήσει ‘κυριότητα’ του σχεδίου,  να το μεταφέρει στο δικό της πλαίσιο και ανάγκες.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων μερών  που μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την ανάπτυξη τοπικών πλάνων.

Σημαίνει πως οι πολίτες είναι ενήμεροι για τους δείκτες κινδύνου, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα για την πρόληψη του καρκίνου.

Για αυτό και ενθαρρύνω την Ελλάδα και την Κύπρο να προωθήσουν ευρύτερα τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου.

Κυρίες και κύριοι,

το 2020 έχει δείξει, περισσότερο παρά κάθε άλλη χρονιά ότι για τους  Ευρωπαίους πολίτες η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό και ότι αναμένουν οι πολιτικές που εφαρμόζονται να τους προστατεύουν.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου μας δίνει ακριβώς μια τέτοια ευκαιρία:

- να ενδυναμώσουμε την αποφασιστικότητα μας στη μάχη κατά του καρκίνου,

- να δημιουργήσουμε εκείνες τις ευκαιρίες που θα μας οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του,

- να ενδυναμώσουμε τα συστήματα υγείας μας για το μέλλον.

Και αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή.

Καθώς προχωράμε προς την φάση υλοποίησης, βασίζομαι πάνω σε όλους εσάς ώστε το Σχέδιο να οδηγηθεί σε επιτυχία.

Βασίζομαι σε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις δράσεις αποτελεσματικά.

Αυτό είναι το Σχέδιο της Ευρώπης, και θα κερδίσουμε μόνο αν λειτουργήσουμε ομαδικά.

Πραγματικά, λοιπόν, ανυπομονώ για τη συνέχεια του προγράμματος αυτού. Για το ταξίδι της Ευρώπης να κερδίσει τον καρκίνο, μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο και όλα τα κράτη - μέλη, την ειδική Επιτροπή του  Ευρωκοινοβουλίου για τον Καρκίνο, τους επιστήμονες της υγείας, τους ασθενείς και τους πολίτες.

Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί και μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.