Kontakt teamet

Adresse

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bryssel
 • KABINETSCHEF

  Stina Soewarta

  Mit arbejde
  • ledelse, strategi og koordinering af kabinettet
  • personale og administration
  • koordinering af arbejdet med formanden og andre næstformænd
 • VICEKABINETSCHEF

  Christiane Canenbley

  Mit arbejde
  • stedfortræder for kabinetschefen
  • strategi og koordinering af et Europa klar til den digitale tidsalder og industripolitik
  • koordinering af arbejdet med andre kommissærer
  • gruppen for interinstitutionelle forbindelser (GRI) 
  • koordinering med Rådet
  Christiane Canenbley
 • EKSPERT, KABINETTET

  Michele Piergiovanni

  Mit arbejde
  • leder af konkurrenceklyngen og stedfortræder i konkurrencespørgsmål
  • strategi og koordinering af konkurrencepolitikken
  • Det Europæiske Konkurrencenetværk
  • eksterne forbindelser inden for konkurrencepolitik
  • forbindelser med høringskonsulenter
  Michele Piergiovanni
 • EKSPERT, KABINETTET

  Werner Stengg

  Mit arbejde
  • koordinering af den digitale politik
  • kunstig intelligens og dataøkonomi
  • platformsøkonomi
  • desinformation
  Werner Stengg
 • MEDLEM AF KABINETTET

  Simon Genevaz

  Mit arbejde

  Politikområder

  • antitrust og fusioner
  • karteller
  • finansielle tjenester
  • basisindustri, fremstillingsindustri og landbrug
  • sundhed, lægemidler og medicinsk udstyr
  • aktindsigt

   

  Koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • retlige anliggender og forbrugere
  • finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen
  • kabinettets databeskyttelsesansvarlige
 • MEDLEM AF KABINETTET

  Penelope Papandropoulos

  Mit arbejde

  Politikområder

  • antitrust og fusioner
  • energi og miljø
  • den digitale økonomi
  • information, kommunikation og medier
  • transport, post og andre tjenesteydelser
  • forbindelser med cheføkonomens team

   

  Koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • investeringer og konkurrenceevne
  • transport 
  Penelope Papandropoulos
 • MEDLEM AF KABINETTET

  Thomas Woolfson

  Mit arbejde

  Politikområder

  • statsstøttepolitik
  • netværket på statsstøtteområdet og åbenhed
  • håndhævelse og proceduremæssige rammer
  • energi og miljø
  • information, kommunikation og medier
  • sundhed og andre tjenester
  • eksterne forbindelser på statsstøtteområdet
  • tjenester af almen økonomisk interesse

   

  Koordinering-med andre af Kommissionens politikområder

  • energi 
  • brexit og forbindelserne med UK
  • traktatbrud (konkurrencerelaterede)
  • bedre regulering
 • MEDLEM AF KABINETTET

  Marta Balossino

  Mit arbejde

  Politikområder

  • statsstøttepolitik
  • skattemæssig støtte
  • omstruktureringsstøtte
  • maritime anliggender, fiskeri og landbrug (statsstøtte)
  • transport (statsstøtte)
  • risikokapitalstøtte
  • regionalstøtte
  • økonomisk analyse af statsstøtte

   

  Koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • det europæiske semester
  • regionalpolitik
 • MEDLEM AF KABINETTET

  Pierre-Arnaud Proux

  Mit arbejde

  Politikområder

  • industripolitik- og SMV-strategi
  • det indre marked
  • e-forvaltning
  • rumpolitik
  • vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, støtte til forskning, udvikling og innovation
  • statsstøtte til finansielle tjenester

   

  Koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
  member photo
 • MEDLEM AF KABINETTET

  Alina Ujupan

  Mit arbejde

  Politikområder

  • forskning og innovation
  • digital beskatning 
  • digitale færdigheder
  • budget og udgiftsprogrammer
  • bæredygtighed og den digitale tidsalder

   

  Koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • NextGenerationEU/genopretnings- og resiliensfaciliteten
  • En europæisk grøn pagt 
  • budget 
  • økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told
  • landbrug og udvikling af landdistrikter (undtagen statsstøtte)
  • miljø og maritime anliggender/fiskeri (undtagen statsstøtte)
  • uddannelse, færdigheder, kultur, ungdom og idræt
  • traktatbrud
  • sundhed og fødevaresikkerhed
  Alina Ujupan
 • MEDLEM AF KABINETTET

  Alejandro Cainzos

  Mit arbejde

  Politikområder

  • forsvar
  • 5G
  • sikkerhed og cybersikkerhed
  • eksterne forbindelser på det digitale område
  • ExCo

   

  Koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  • europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger
  • internationalt samarbejde og udvikling
  • humanitær bistand og krisestyring
  • fremsyn
  • handel
  Alejandro Cainzos
 • KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER

  Christina Holm-Eiberg

  Mit arbejde
  • ansvarlig for kommunikation og koordinering af kommunikationsspørgsmål
  • forbindelser med talsmandstjenesten

  Christina Holm Eiberg
 • POLITISK KOORDINATOR/PERSONLIG ASSISTENT

  Mette Dyrskjøt

  Mit arbejde

  Politikområder

  • forbindelser med Europa-Parlamentet og Renew Europe-koordinator
  • forbindelser med nationale parlamenter
  • koordinering af Kommissionens tilstedeværelse i Europa-Parlamentet
  • kommunikation
  • koordinering af parlamentariske skriftlige forespørgsler

   

  koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdskraftens mobilitet
  • den sociale økonomi
  • ligestilling
  • konferencen om Europas Fremtid
  Mette Dyrskjot
 • ASSISTENT – KOMMUNIKATION

  Paola D’Amécourt

  Mit arbejde
  • bistand til kommunikationsrådgiveren
  • taleskrivning (ekstern konkurrence)
  • sociale medier
  • administration af åbenhedsregistret og EVP-aktiviteter på Kommissionens websted
  Paola d'Amécourt
 • ASSISTENT – KOMMUNIKATION (MIDLERTIDIG AFLØSER FOR PAOLA D'AMÉCOURT)

  Elisa Castillo Nieto

  Mit arbejde
  • bistand til kommunikationsrådgiveren
  • taleskrivning (ekstern konkurrence)
  • sociale medier
  Elisa Castillo Nieto
 • POLITISK ASSISTENT

  Ida-Maria Fallesen

  Mit arbejde

  Politikområder

  • telekommunikation
  • forbundne biler
  • e-sundhed
  • ExCo-backup
  • forbindelser med danske interessenter, tænketanke, forskere og repræsentanter for civilsamfundet (besøgsgrupper)
  • HR-anliggender

   

  Koordinering med andre af Kommissionens politikområder

  • migr​​​​​​​ation, indre anliggender og medborgerskab
  member photo
 • DEN LEDENDE NÆSTFORMANDS PERSONLIGE ASSISTENT

  Johan Verly

  Mit arbejde
  • den ledende næstformands personlige assistent
  • koordinering af den ledende næstformands kalender
  Johan Verly
 • KABINETSCHEFENS OG VICEKABINETSCHEFENS ASSISTENT

  Karolina Dej

  Mit arbejde
  • kabinetschefens og vicekabinetschefens assistent
  • koordinering af indbydelser til den ledende næstformand
  member photo
 • MICHELE PIERGIOVANNIS ASSISTENT

  Filippo Crestale

  Mit arbejde
  • Michele Piergiovannis assistent
  • forberedelse af møder om interinstitutionelle forbindelser (GRI)
  • forberedelse af den ledende næstformands rejser
  • administration af åbenhedsregistret og EVP-aktiviteter på Kommissionens websted
  Filippo Crestale
 • MARTA BALOSSINOS OG ANNE FUNCH JENSENS ASSISTENT

  Astrid Leborgne

  Mit arbejde
  • Marta Balossinos og Anne Funch Jensens assistent
  • koordinering af briefinger 
  • administrativ bistand
  Astrid Leborgne
 • SIMON GENEVAZ OG PENELOPE PAPANDROPOULOS’ ASSISTENT

  Ines Camacho Serna

  Mit arbejde
  • Simon Genevaz og Penelope Papandropoulos’ assistent
  • koordinering af briefinger
  • administrativ bistand
  Ines Camacho Serna
 • ANSVARLIG FOR DOKUMENTHÅNDTERING

  Ruxandra Lavinia Gligor

  Mit arbejde
  • arkiver og dokumentation
  • forberedelse af kommissærkollegiets sager
  • forberedelse af Hebdo-sager
  • koordinering af særlige chefmøder
  • koordinering af lovgivningsprocedurer
  Lavinia Gligor
 • ANSVARLIG FOR DOKUMENTHÅNDTERING

  Alexandra Brasat

  Mit arbejde

   

  • arkiver og dokumentation
  • forberedelse af kommissærkollegiets sager
  • forberedelse af Hebdo-sager
  • koordinering af særlige chefmøder
  • koordinering af lovgivningsprocedurer
  • anmodninger om aktindsigt
  Alexandra Brasat
 • CHAUFFØR

  Eric Bellemans

 • CHAUFFØR

  Marc Cornelis