Kapcsolat

Cím:

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

Sajtóügyi kapcsolattartó

Sajtókapcsolat: az Európai Bizottság sajtószolgálata

Feladatok

 • Az EU szomszédos országaival fenntartott kapcsolatok megerősítése.
 • Hiteles európai uniós integrációs perspektíva felkínálása a Nyugat-Balkán országai számára, ideértve a csatlakozási folyamat folytatását is (pl. az érdemek alapján történő országértékelést).
 • Az Észak-macedón Köztársasággal és az Albán Köztársasággal folytatandó csatlakozási tárgyalások megindítására irányuló javaslatok támogatása.
 • A strukturális és intézményi reformok felgyorsítása a Nyugat-Balkánon, különös figyelemmel a jogállamiságra, a gazdasági fejlődésre és a közigazgatási reformokra. 
 • A jószomszédi viszony és a kétoldalú viták rendezésének előmozdítása a Nyugat-Balkánon.
 • Szoros együttműködés az EU fontos partnerével, Törökországgal, és a közös kihívások kezelése a főképviselővel/alelnökkel karöltve.
 • A keleti partnerországokkal fenntartott kapcsolatok elmélyítése, és új, hosszú távú politikai célkitűzések megfogalmazása a keleti partnerségre vonatkozóan.
 • Az Ukrajnával, Grúziával és Moldovával megkötött társulási megállapodás végrehajtásának, valamint az ezekkel az országokkal létrehozandó mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek kiépítésének felgyorsítása, maradéktalanul kiaknázva az Ukrajnát támogató csoport munkáját.
 • Az egyes partnerországokkal kapcsolatos prioritások és társulási menetrendek felülvizsgálata, egyértelmű célok kitűzése a reformok és a gazdasági fejlesztés tekintetében.
 • A jó kormányzás, a környezetvédelem, a korrupció elleni küzdelem, a jogállamiság, valamint a független média és a civil társadalom által betöltött szerep tiszteletben tartásának előmozdítása.
 • A hatékony migrációkezelést szolgáló átfogó partnerség lehetőségeinek feltérképezése, valamint a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés támogatása
 • Az uniós pénzügyi eszközök optimalizálása, többek között a pénzügyi támogatások, valamint a köz- és magánszféra közötti partnerségek innovatív megközelítése révén.
 • Az Európai Gazdasági Térséggel ápolt kapcsolatok összehangolása a főképviselővel/alelnökkel egyeztetve.
 • A Bizottság képviselete a Külügyek Tanácsában, és szükség esetén a biztosi testület más tagjai jelenlétének koordinálása. 

Megbízólevél

DownloadPDF - 597 KB

Kabinet

Várhelyi Olivért mindennapi munkájában kabinetje segíti.
A kabinet tagjai

Eseménynaptár

Találkozók, megbeszélések

 • Tue 28 Sep

  Mr Olivér Várhelyi receives H.E. Mr. Ruslan Kazakbaev, Foreign Minister of the Kyrgyz Republic

  Olivér Várhelyi
 • Wed 29 Sep

  Commissioner Várhelyi in Skopje, North Macedonia

  Olivér Várhelyi

Átláthatóság

A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy átláthatóan működik. Ennek jegyében az uniós biztosok és biztosi kabinetek tájékoztatják a nyilvánosságot azokról a találkozókról, amelyeken szakmai szervezetek képviselőivel vagy önfoglalkoztatott személyekkel folytatnak megbeszélést az uniós szakpolitikák kialakításával és végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről.

A Bizottság tagjaira vonatkozó bizottsági magatartási kódex értelmében mindegyik biztosnak érdekeltségi nyilatkozatot kell közzétennie.

A nyilatkozat aláírt, hiteles változata ennek az oldalnak az alján található.

A magatartási kódex előírásainak megfelelően szintén közzétettük az összes nyilatkozat géppel olvasható változatát.

Az érdekeltségi nyilatkozatok a biztosi testület tagjaira vonatkozó új magatartási kódex 3. cikkében és 1. mellékletében foglalt követelményekkel összhangban készültek.

Életrajz

 • Szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős európai uniós biztos

  2019

 • Állandó képviselő, Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, brüsszeli magyar Állandó Képviselet

  2015-2019

 • Helyettes állandó képviselő, brüsszeli magyar Állandó Képviselet

  2011-2015

 • Osztályvezető; Iparjogvédelmi Osztály, Tudásalapú Gazdaság Igazgatóság, Belsőpiaci és Szolgáltatási Főigazgatóság, Európai Bizottság

  2008-2011

 • Főosztályvezető, Európai Uniós Jogi Főosztály, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

  2006-2008

 • A Jogi Szolgálat vezetője, a Magyar Köztársaság EU melletti Állandó Képviselete

  2003-2006

 • Jogi attasé, a Magyar Köztársaság Európai Közösségek melletti Missziója

  2001-2003

 • Titkárságvezető, a Jogi Osztály vezetője, az Integrációs Államtitkárság helyettes vezetőjének titkársága, Külügyminisztérium

  1998-2001

 • Fogalmazó, EK Harmonizációs és Jogi Főosztály, Integrációs Államtitkárság, Külügyminisztérium

  1996-1998

 • Fogalmazó, EK Koordinációs és Harmonizációs Főosztály, Európai Ügyek Hivatala, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

  1996

 • Gyakornok, Európai Ügyek Hivatala, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

  1995