Contact

Adresa :

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

Persoane de contact pentru presă

Responsabilități

 • Să elaboreze o strategie amplă pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, care să asigure un sector al transporturilor pe măsura unei economii ecologice, digitale și moderne.
 • Să promoveze combustibilii durabili și alternativi pentru transportul rutier, maritim și aerian.
 • Să lucreze la extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii la sectorul maritim și la reducerea numărului de certificate gratuite acordate companiilor aeriene.
 • Să conducă discuțiile în foruri internaționale, de exemplu pentru negocierea reducerii emisiilor la nivel global în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale și a Organizației Maritime Internaționale.
 • Să contribuie la atingerea obiectivului zero poluare, cu accent pe atenuarea impactului transporturilor asupra climei și mediului, prin acțiuni care să reducă nu doar emisiile, ci și poluarea atmosferică, poluarea apei și poluarea fonică.
 • Să revizuiască Directiva privind impozitarea energiei pentru a o alinia la ambițiile Comisiei în materie de climă și pentru a pune capăt subvențiilor pentru combustibilii fosili.
 • Să modernizeze sistemele de transport, susținând de exemplu mobilitatea conectată și automatizată, cu un accent puternic pe inovarea digitală.
 • Să elimine rapid sincopele de infrastructură și să finalizeze rețeaua transeuropeană de transport, pe fondul unei piețe interne echitabile și funcționale în sectorul transporturilor.
 • Să garanteze respectarea drepturilor pasagerilor și un transport fiabil și accesibil, la prețuri decente, în special pentru persoanele cu venituri mici sau pentru cele din zone izolate.
 • Să garanteze respectarea celor mai înalte standarde de siguranță, în condițiile în care traficul se intensifică și amenințările la adresa securității devin tot mai complexe.
 • Să conlucreze strâns cu principalii parteneri pentru a asigura aplicarea acordurilor existente și a deschide noi oportunități de piață.
 • Să amelioreze conectivitatea, în special în vecinătatea UE și în Balcanii de Vest.
 • Să asigure implementarea proiectelor de infrastructură cu dublă utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea militară, utilizând fondurile alocate Mecanismului pentru interconectarea Europei.
 • Să susțină durabilitatea și competitivitatea turismului.

Scrisoare de misiune

DownloadPDF - 561.4 KB

Echipa

În activitatea sa zilnică, Adina Vălean este sprijinită de echipa sa.
Echipa

Calendar

Întâlniri și reuniuni

Transparență

În spiritul angajamentului asumat de Comisie în materie de transparență, comisarii și cabinetele lor publică informații referitoare la reuniunile care au loc cu organizații profesionale sau cu persoane care desfășoară activități independente, cu privire la orice chestiune referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE:

Conform Codului de conduită pentru membrii Comisiei, fiecare comisar își publică propria declarație de interese.

În partea de jos a acestei pagini este publicată versiunea semnată autentică.

De asemenea, este disponibilă o versiune electronică a tuturor declarațiilor. Aceasta este o cerință impusă de Codul de conduită susmenționat.

Declarațiile de interese respectă cerințele prevăzute la articolul 3 și în anexa I din noul Cod de conduită pentru comisari [pdf].

Biografie

 • Comisar european pentru transporturi

  2019-prezent

 • Deputată în Parlamentul European

  2007-2019

 • Membră a Partidului Național Liberal (PNL)

  1999-prezent

 • Președintă a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European

  2019-prezent

 • Membră a Conferinței președinților de comisie, Parlamentul European

  2017-prezent

 • Președintă a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Parlamentul European

  2017-2019

 • Membră a Adunării Politice a Partidului Popular European, Parlamentul European

  2014-2019

 • Vicepreședintă a Parlamentului European

  2014-2017

 • Observatoare în Parlamentul European (Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa)

  2006

 • Deputată în Parlamentul României (Camera Deputaților)

  2004-2007

 • Director general al Fundației „Institutul pentru Liberă Inițiativă”

  2001-2007

 • Secretar general al Tineretului Național Liberal

  2000-2002

 • Director de programe al Asociației Române pentru Libertate și Dezvoltare

  1999-2001

 • Director de relații cu Organizațiile neguvernamentale de tineret de la nivel județean din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului

  1997-1999