Yhteydenotot

Osoite:

Euroopan komissio

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bryssels

Belgium

Median yhteydenotot

Median yhteydenotot: Euroopan komission lehdistöpalvelu

Tehtävät

 • muodostaa osallistavia ja tasavertaisia kumppanuuksia maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi
 • valvoa kansainvälistä yhteistyötä ja kehitystä koskevaa EU-politiikkaa
 • tehdä kumppaneiden kanssa yhteistyötä EU:n arvojen, kuten demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi
 • ohjata EU:n kehitys- ja yhteistyövälineiden suunnittelua ja käyttöönottoa
 • edistää EU:n ja sen jäsenvaltioiden välistä koordinointia kehitysyhteistyön alalla
 • tehdä tiivistä yhteistyötä muiden komissaarien kanssa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi

Toimeksiantokirje

DownloadPDF - 544.1 KB

Kabinetti

Jutta Urpilaista avustaa kabinetin henkilöstö.
Kabinetin sivu

Kalenteri

Kokoukset ja tapaamiset

 • Wed 29 Jun
  Event

  Commissioner Urpilainen participates remotely in the UN Transforming Education pre-summit

  Jutta Urpilainen
 • Thu 30 Jun
  Meeting

  Commissioner Urpilainen participates remotely in the Horn of Africa Initiative Ministerial meeting

  Jutta Urpilainen

Avoimuus

Komission avoimuusperiaatteen mukaisesti komissaarit ja heidän kabinettinsa jäsenet julkistavat tiedot tapaamisista, joita heillä on organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa EU:n politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa:

Komission jäsenten toimintasääntöjen mukaisesti kukin komissaari julkaisee ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Ilmoituksen allekirjoitettu, todistusvoimainen teksti on julkaistu tämän sivun alalaidassa.

Kaikista ilmoituksista on toimintasääntöjen mukaisesti julkaistu myös koneluettava toisinto.

Sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ovat komission jäsenten uusien toimintasääntöjen 3 artiklan ja liitteen I mukaiset.

Henkilöhistoria

 • Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari, Euroopan komissio

  2019–nykyhetki

 • Kansanedustaja (Vaasan vaalipiiri)

  2014–2019

 • Ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja

  2017–2019

 • Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, Parlamenttienvälisen liiton Suomen ryhmän johtokunnan puheenjohtaja

  2015–2019

 • Suomen Unesco-toimikunnan puheenjohtaja

  2015–2018

 • Suomen sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja

  2008–2014

 • Suomen kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtaja

  2013–2014

 • Valtiovarainministeri, pääministerin sijainen ja kansanedustaja

  2011–2014

 • Euroopan sosialidemokraattinen puolue (PES), valtiovarainministereiden ryhmän puheenjohtaja

  2011–2014

 • Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), kehityskomitea

  2013–2014

 • Pohjoismaiden ministerineuvosto, talous- ja rahapolitiikan ministerineuvoston puheenjohtaja

  2012

 • Kansanedustaja (Vaasan vaalipiiri) – sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

  2007–2011

 • Suomen YK-liiton puheenjohtaja

  2008–2009

 • Kansanedustaja (Vaasan vaalipiiri) – eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen

  2003–2007