Contact

Adres
European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Frans Timmermans' team jumping
 • KABINETSCHEF

  Diederik Samsom

  Taken

  Strategie, beheer en coördinatie van het kabinet

  Diederik Samsom
 • ADJUNCT-KABINETSCHEF

  Sarah Nelen

  Taken
  • Adjunct-kabinetschef 
  • Personeel en begroting
  • Werkprogramma van de Commissie
  • Coördinatie van strategische agendaplanning
  • Coördinatie van de betrekkingen met DG CLIMA
  • Interinstitutionele betrekkingen en GRI
  • Coördinatie van de Raad Milieu (ENVI)

   

  Green Deal

  • Coördinatie Green Deal 
  • Batterijen 

   

  College

  • Banen en sociale rechten 
  • Gelijkheid
  Sarah Nelen
 • SENIOR EXPERT DIPLOMATIE

  Anthony Agotha

  Taken

  Green Deal

  • Externe beleidscoördinatie (EXCO)
  • Betrekkingen met denktanks en universiteiten
  • Maatregelen tegen wereldwijde ontbossing

   

  College  

  • Externe betrekkingen (EEAS)
  • Nabuurschap en uitbreiding
  • Internationale samenwerking en ontwikkeling
  • Humanitaire hulp
  • Defensie
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • Coördinatie van inbreuken
  • De toekomst van Europa
  • Brexit en betrekkingen met het VK
  Anthony Agota
 • SENIOR EXPERT BEGROTING EN ECONOMIE

  Riccardo Maggi

  Taken

  Green Deal 

  • Coördinatie van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie
  • Green Deal-aspecten van het herstelplan, de EU-begroting en de EU-fondsen, inclusief het Innovatie- en moderniseringsfonds
  • Coördinatie van effectbeoordelingen in het kader van de Green Deal
  • Hernieuwbare energie
  • Energie-efficiëntie en ecodesign
  • Energiebeheer, waaronder nationale energie- en klimaatplannen
  • Energieonderzoek en -coördinatie

   

  College  

  • Regionaal beleid
  • Begroting en meerjarig financieel kader (MFK)
  • Betere regelgeving
  • Fraudebestrijding en audit
  Riccardo Maggi
 • KABINETSLID

  Stefanie Hiesinger

  Taken

  Green Deal 

  • Klimaat, inclusief handel in emissierechten (ETS), CORSIA, Internationale Maritieme Organisatie (IMO)
  • Niet-ETS, scheepvaart en luchtvaart
  • Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)
  • Energiebeheer, waaronder nationale energie- en klimaatplannen
  • Klimaatwetgeving 
  • EMAS (klimaatneutraliteit binnen de Commissie)
  • Protocol van Montreal, ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde gassen

   

  College  

  • Handel
  Stefanie Hiesinger
 • KABINETSLID

  Antoine Colombani

  Taken

  Green Deal 

  • Green Deal en belastingen, waaronder koolstofbelasting aan de grens en energiebelasting
  • Duurzame financiering en corporate governance
  • Green Deal-aspecten van het Europees Semester en het herstelpakket
  • Investeringsplan voor de Europese Green Deal, InvestEU
  • Betrekkingen met de Europese Investeringsbank (EIB)
  • Coördinatie met uitvoerend vicevoorzitter Dombrovskis
  • Industriële strategie, energie-intensieve industrieën

   

  College

  • Belastingen en douane
  • Concurrentie: staatssteun
  • Interne markt
  • Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie
  • Euro, economische en financiële zaken
  • Betrekkingen met de sociale partners
  Antoine Colombani
 • KABINETSLID

  Daniel Mes

  Taken

  Green Deal

  • Betrekkingen met het Europees Parlement
  • Contactpersoon voor speechwriting
  • Betrekkingen met de nationale parlementen, het Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Ombudsman
  • Coördinatie met het kabinet van uitvoerend vicevoorzitter Vestager
  • Vervoer (behalve scheepvaart en luchtvaart)

   

  College

  • Concurrentie (behalve staatssteun)
  • Digitale transitie 
  • Toerisme
  Daniel Mes
 • KABINETSLID

  Damyana Stoynova

  Taken

  Green Deal

  • Klimaat – internationaal
  • Klimaatpact
  • Klimaatwet 
  • Klimaataanpassingsstrategie
  • Klimaatonderzoek en -innovatie

   

  College

  • Onderzoek en innovatie
  Damyana Stoynova
 • KABINETSLID

  Helena Braun

  Taken

  Green Deal 

  • Circulaire economie, waaronder duurzaam productbeleid
  • Biodiversiteit en ecosystemen, inclusief de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van 2021
  • Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
  • EU-bosstrategie

   

  College

  • Duurzame ontwikkeling
  • Maritieme zaken en visserij 
  • Onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
  Helena Braun
 • COMMUNICATIEADVISEUR

  Jori Keijsper

  Taken
  • Communicatie en betrekkingen met de Dienst van de woordvoerder (SPP)
  • Mediastrategie en sociale media
  • Betrekkingen met de Nederlandse en internationale pers
  • Coördinatie van toespraken
  portrait
 • KABINETSLID

  Estela Pineiro-Kruik

  Taken

  Green Deal

  • Particulier secretaris en politiek assistent van de commissaris
  • Agendabeheer
  • Burgerdialogen
  • Plaatselijke veiligheidsfunctionaris
  • Contactpersoon voor reizen en protocol

   

  College

  • Betrekkingen met kerken en religieuze en confessionele organisaties en gemeenschappen
  Estela Pineiro-Kruik
 • KABINETSLID

  Lukas Visek

  Taken

  Green Deal 

  • “Van boer tot bord”-strategie
  • Vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
  • Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden
  • Nulverontreiniging

   

  College

  • Gezondheid
  • Landbouw 
  • Voedselveiligheid
  Lukas Visek
 • KABINETSLID

  Aleksandra Tomczak

  Taken

  Green Deal 

  • Rechtvaardige transitie: regio's en fonds
  • Interne energiemarkt, elektriciteit
  • Gasvoorziening en internationale gascorridors
  • Trans-Europese energienetwerken (TEN-E)
  • Energiearmoede
  • Voorzieningszekerheid
  • Kernenergie, veiligheid, ITER-fusieproject, Euratom
  • Internationale energiebetrekkingen, Internationaal Energieagentschap, multilaterale onderhandelingen

   

  College

  • Justitie en binnenlandse zaken
  Aleksandra Tomczak
 • ASSISTENT VAN DE COMMISSARIS

  Sandra Van de Weyer

  Van de Weyer
 • ASSISTENT VAN DE KABINETSCHEF

  Sabine Quadflieg

  Sabine Quadflieg
 • ASSISTENT VAN DE ADJUNCT-KABINETSCHEF

  Annalisa Logoluso

  Annalisa Logoluso
 • ASSISTENT VAN STEFANIE HIESINGER EN DAMYANA STOYNOVA – TOEGANG TOT DOCUMENTEN

  Katarina Zlogar

  zlogar photo
 • ASSISTENT VAN ESTELA PIÑEIRO-KRUIK EN HORIZONTALE ONDERSTEUNING

  David Kiss

  David Kiss
 • ASSISTENT VAN RICCARDO MAGGI EN ALEKSANDRA TOMCZAK

  Egidijus Dapkus

  Egidijus Dapkus
 • ASSISTENT VAN ANTHONY AGOTHA EN DANIEL MES

  Velina Nestorova

  Velina Nestorova
 • ASSISTENT VAN ANTOINE COLOMBANI EN HELENA BRAUN

  Vasilka Lyubenova

  Vasilka Lyubenova
 • ASSISTENT VAN LUKAS VISEK EN JORI KEIJSPER

  Myriam Gonzalez Alonso

  Myriam Gonzalez Alonso
 • DOCUMENTENBEHEERDER

  Tiina Tapio

  Tiina Tapio
 • DOCUMENTENBEHEERDER

  Sandra Tegazzini

  Sandra Tegazzini
 • NATIONALE DESKUNDIGE IN BEROEPSOPLEIDING

  Alina Gilitschenski

  Alina Gilitschenski
 • NATIONALE DESKUNDIGE IN BEROEPSOPLEIDING

  Fiona Groestenberger

  member photo
 • INSP TRAINEE

  Céline Gruffat

  celine_gruffat
 • STAGIAIR

  Julia Boverhoff

  julia_boverhoff