Kontakt

Aadress:

Euroopa Komisjoni

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

Pressi kontaktisik

Media enquiries should be directed to the European Commission press service.

Ülesanded

 • luua integreeritud, omavahel ühendatud ja nõuetekohaselt toimiv Euroopa energiaturg
 • tagada energiatõhusust ja taastuvenergeetikat käsitlevate õigusaktide kiire rakendamine ning hinnata ühtlasi vajadust õigusaktid vajaduse korral läbi vaadata 
 • rakendada energiasektoris Euroopa roheline kokkulepe ning toetada liikmesriikide jõupingutusi saavutada eelkõige riiklike energia- ja kliimakavade abil oma eesmärgid
 • järgida energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet ning parandada hoonete energiatõhusust ja kiirendada nende renoveerimist
 • kiirendada puhta energia ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu, parandades süsteemidevahelisi ühendusi ja energia salvestamist
 • suurendada investeeringuid puhtasse energiasse, eelkõige Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava kaudu
 • toetada elektri-, kütte-, transpordi- ja tööstussektori arukat integreerimist
 • toetada ELi elektrivõrkude omavahelise ühendamise eesmärgi saavutamist ning tihendada piiriülest ja piirkondlikku koostööd
 • mitmekesistada konkurentsivõimeliste hindadega tarneallikaid ja kasutada täielikult ära taskukohase hinnaga veeldatud maagaasi potentsiaal 
 • aidata kaasa piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljakujundamisele ja energia maksustamise direktiivi läbivaatamisele
 • veelgi täiustada tuumaohutust ja tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid ning jätkata tuumarajatiste dekomisjoneerimist
 • kasutada täiel määral ära ELi aluslepingute sätteid, mis võimaldavad energiat käsitlevaid ettepanekuid vastu võtta kaasotsustamismenetluse teel ja kvalifitseeritud häälteenamusega
 • arendada õiglase ülemineku fondi, et toetada neid, keda üleminek rohelisele majandusele kõige rohkem mõjutab
 • suurendada tarbijate mõjuvõimu, seades nad ELi energiasüsteemi keskmesse

 

Missioonikiri

DownloadPDF - 553.1 KB

Meeskond

Kadri Simsoni meeskond toetab teda igapäevases töös
Meeskonna lehekülg

Kalender

Kohtumised ja koosolekud

Läbipaistvus

Volinikud ja nende kabinetid avaldavad komisjoni läbipaistvuspoliitika raames teavet kutseorganisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta mis tahes küsimuses, mis on seotud ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega:

Kooskõlas komisjoni volinike käitumisjuhendiga avaldab iga volinik huvide deklaratsiooni.

Allkirjastatud autentne versioon on avaldatud käesoleva lehekülje allosas.

Samuti on avaldatud kõigi deklaratsioonide masinloetavad versioonid. See on kooskõlas käitumisjuhendis sätestatud nõuetega.

Huvide deklaratsioonide puhul on järgitud uue volinike käitumisjuhendi artiklis 3 ja 1. lisas sätestatud nõudeid.

Elulugu

 • Euroopa Komisjoni energeetikavolinik

  2019 kuni praeguseni

 • Riigikogu liige ja Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees ning NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht

  2019

 • Majandus- ja taristuminister

  2016-2019

 • Riigikogu liige ja Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees (alates 2009. aastast)

  2007-2016

 • Eesti Keskerakonna peasekretär

  2003-2007

 • NATO Parlamentaarse Assamblee uurimisassistent

  2003

 • Tallinna linnapea nõunik

  2001-2002

 • Tallinna Linnavolikogu nõunik

  1999

 • Tartu Ülikooli eurodokumentatsiooni keskuse konsultant

  1998-1999