Contact

Adres

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussel
Team_photo Cabinet Reynders
 • KABINETSCHEF

  Geneviève Tuts

  Taken
  • Algemene strategische coördinatie/beleidsvorming
  • Management van het kabinet
  • Internationale betrekkingen (met name EU-VS)
  • Strategische interinstitutionele zaken (Europees Parlement, Europese Raad, Raad, Hof van Justitie)
  • Betrekkingen met het kabinet van de voorzitter en de uitvoerend vicevoorzitter
  • Personeelszaken - leidinggevend personeel
  • Vergadering van kabinetschefs (Hebdo)
  • Coördinatie handhaving rechtsstaat
  member photo
 • ADJUNCT-KABINETSCHEF

  Isabelle Pérignon

  Taken

  Portefeuille

  • Vervangt de kabinetschef in geval van afwezigheid
  • Interinstitutionele betrekkingen en Groep voor interinstitutionele betrekkingen (GRI)
  • Coördinatie van het burgerlijk en het handelsrecht
  • Coördinatie van het consumentenbeleid
  • Betrekkingen met de Raad
  • Strafrecht, inclusief de externe dimensie van dit beleidsterrein (EOM, elektronisch bewijsmateriaal, Europees aanhoudingsbevel, procedurele rechten en rechten van slachtoffers)
  • Betrekkingen met Eurojust
  • Justitiële opleiding en e-justitie
  • Management van ondersteunend personeel

   

  Andere taken

  • Werkprogramma van de Commissie
  • Betere regelgeving
  • HR-regels
  • Strategische prognoses
  member photo
 • KABINETSDESKUNDIGE

  Luc De Lobel

  Taken

  Portefeuille

  • Interne audit (interne auditdienst en follow-upcomité)
  • EXCO

   

  Andere taken

  • Fraudebestrijding (OLAF)
  • Internationale partnerschappen en ontwikkeling (INTPA)
  • Een sterker Europa in de wereld (EEAS)
  • Humanitaire hulp en crisisbeheersing (ECHO)
  • Begroting, inclusief MFK (BUDG)
  • Belastingen en douane-unie (TAXUD)
  • Defensie en ruimtevaart (DEFIS)
  • Handel
  member photo
 • KABINETSLID

  Joachim Herrmann

  Taken

  Portefeuille

  • Rechtsstaat
  • Grondrechten en burgerschap
  • Betrekkingen met het Bureau voor de grondrechten (FRA)
  • Betrekkingen met de Raad van Europa en andere internationale organisaties

   

  Andere taken

  • Economische en financiële zaken (ECFIN)
  • Europees Semester
  • Financiële diensten (FISMA)
  • Binnenlandse zaken en bevordering van onze Europese levenswijze (HOME)
  • Nabuurschap en uitbreiding (NEAR)
  member photo
 • KABINETSLID

  Lucrezia Busa

  Taken

  Portefeuille

  • Digitale agenda (inclusief HOME-dossiers)
  • Artificiële intelligentie
  • Gegevensbescherming, inclusief de externe dimensie van dit beleidsterrein
  • Verbintenissenrecht en vennootschapsrecht (behalve familierecht)
  • Juridische zaken
  • Inbreuken

   

  Andere taken

  • Concurrentie
  • Innovatie en jongeren (CNECT en EAC)
  • Onderzoek, wetenschap en innovatie (RTD)
  • Interne markt en industriebeleid (GROW)
  • Waarden en transparantie
  member photo
 • KABINETSLID/COMMUNICATIEADVISEUR

  David Marechal

  Taken
  • Communicatie
  • Website van de commissaris
  • Bezoeken aan de lidstaten
  • Betrekkingen met de maatschappelijke organisaties
  • Organisatie van debatten over de EU (inclusief de toekomst van Europa)
  • Sociale media
  • Organisatie van evenementen
  member photo
 • BELEIDSASSISTENT

  Guillaume Mercier

  Taken
  • Communicatiestrategie
  • Betrekkingen met de dienst van de woordvoerder
  • Betrekkingen met de eenheid Communicatie van DG JUST
  • Communicatie in verband met de Raad en het Europees Parlement
  • Sociale media
  member photo
 • BELEIDSCOÖRDINATOR / PERSOONLIJK ASSISTENT

  Clarisse Albert

  Taken
  • Administratie van het kabinet
  • Bezoekersgroepen
  • Protocol
  • Verzoekschriften
  • Sollicitaties
  • Stagiairs
  • Betrekkingen met de vertegenwoordiging van de Commissie in België
  member photo
 • BELEIDSASSISTENT

  Ludovic Pierre

  Taken

  Portefeuille

  • Betrekkingen met het Europees Parlement
  • Betrekkingen met de nationale parlementen
  • Betrekkingen met het Comité van de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité
  • Betrekkingen met de Ombudsman
  • Ondersteuning voor de rechtsstaat

   

  Andere taken

  • Democratie en demografie
  • Conferentie over de toekomst van Europa
  • Gezondheid en voedselveiligheid (SANCO)
  • Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)
  • Cohesie en hervormingen (REGIO)
  • Maritieme zaken en visserij (MARE)
  • Gelijkheid
  member photo
 • BELEIDSASSISTENT

  Lucie Rousselle

  Taken

  Portefeuille

  • Consumentenbeleid

   

  Andere taken 

  • de green deal
  • Klimaat (CLIMA)
  • Milieu (ENV)
  • Energie (ENER)
  • Vervoer (MOVE)
  • Werkgelegenheid (EMPL)
  Lucy Rousselle portrait
 • ASSISTENT VAN DE COMMISSARIS

  Shun Hua Wang

  Taken
  • Ondersteuning bij inbreuken
  • Coördinatie van de toegang tot documenten
  member photo
 • ASSISTENT VAN DE KABINETSCHEF

  Louise Johnson

  Taken
  • Netwerk van voorzitters: contactpunt voor post
  • Begroting van het kabinet
  member photo
 • ASSISTENT VAN DE ADJUNCT-KABINETSCHEF

  Martina Kuderova

  Taken
  • Ethiek en transparantie contactpunt
  • Plaatselijke veiligheidsfunctionaris (back-up)
  member photo
 • ASSISTENT VAN DE DESKUNDIGEN EN BELEIDSASISSTENTEN VAN HET KABINET

  Lauriane Pierrard

  lp
 • ASSISTENT VAN LUCREZIA BUSA EN JOACHIM HERRMANN

  Thuc-Diem Le Tat

  Thuc-Diem Le Tat Assistant
 • DOCUMENTENBEHEERDER

  Sonia Silva Capitao

  member photo
 • BLUEBOOK-STAGIAIR

  Amy Joanna Christodoulides

  Amy Joanna Christodoulides
 • BLUEBOOK-STAGIAIR

  Gabrielle Jouet-Pastre

  Gabrielle Jouet-Pastre