Kontakt

Naslov:

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bruselj

Belgium

Kontakt za medije

Mediji lahko vsa vprašanja naslovijo na tiskovno službo Evropske komisije.

Pristojnosti

 • evropski koordinator za nujni odziv
 • krepitev vloge Centra za usklajevanje nujnega odziva kot enotnega operativnega centra EU
 • prizadevanje, da se izkoristi celoten potencial mehanizma EU na področju civilne zaščite – rescEU
 • usklajevanje dela na področju boljšega preprečevanja izrednih razmer in priprave nanje ter podpora državam članicam pri razvoju strategij zoper tveganje nesreč ter izboljšanju dostopa do sistemov zgodnjega opozarjanja
 • pomoč državam, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam, pri prilagajanju in krepitvi odpornosti na podlagi strokovnega znanja in poznavanja ukrepanja EU na področju humanitarne pomoči po naravnih nesrečah
 • spodbujanje in razvoj celostnega pristopa k reševanju kriz, da bi s strateškimi ukrepi zagotovili nujno pomoč in dolgoročne rešitve
 • zavzemanje za mednarodno humanitarno pravo na svetovni ravni 

Poslanica

DownloadPDF - 543.2 KB

Kabinet

Komisarja Janeza Lenarčiča pri njegovem vsakdanjem delu podpira kabinet.
Spletna stran kabineta

Koledar

Srečanja in sestanki

Transparentnost delovanja

Komisija je zavezana preglednosti, zato komisarji in člani njihovih kabinetov objavljajo informacije o sestankih s poklicnimi organizacijami in samozaposlenimi osebami o vseh zadevah, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje politike EU.

V skladu s kodeksom ravnanja za člane Komisije mora vsak komisar objaviti izjavo o interesih.

Podpisana, verodostojna različica izjave je objavljena na dnu te strani.

V skladu z zahtevami kodeksa ravnanja je objavljena tudi strojno berljiva različica vseh izjav.

Izjave o interesih izpolnjujejo zahteve člena 3 in Priloge I novega kodeksa ravnanja za komisarje.

Življenjepis

 • Evropski komisar za krizno upravljanje

  2019–zdaj

 • Veleposlanik, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj

  2019

 • Državni sekretar za evropske in zunanje zadeve, Urad predsednika vlade

  2014-2016

 • Direktor Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), Varšava

  2008-2014

 • Državni sekretar, vodja Službe vlade RS za evropske zadeve, Ljubljana

  2006 - 2008

 • Veleposlanik, stalni predstavnik Republike Slovenije pri OVSE, Dunaj

  2003-2006

Spletnik