Kontakt

Naslov

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruselj
 • VODJA KABINETA

  Aleška Simkić

  Pristojnosti
  • Vodenje kabineta
  • Splošno usklajevanje politik
  • Odnosi z generalnim direktoratom za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (GD ECHO)
  • Vodstveno osebje
  Aleska Simkic
 • NAMESTNIK VODJE KABINETA

  Kim Eling

  Pristojnosti
  • Skupina za medinstitucionalne odnose (GRI)
  • Močnejša Evropa v svetu (CGSE, EXCO)

   

  Delovna področja

  • Odnosi z ZDA
  • Odnosi z Rusijo
  • Politika humanitarne pomoči (splošna koordinacija)
  • Strateška partnerstva na humanitarnem področju

   

  Druga delovna področja

  • Zeleni dogovor/podnebne spremembe
  member photo
 • STROKOVNJAK V KABINETU

  Roland Sourd

  Pristojnosti

  Delovna področja

  • Odpornost, celostni pristop, povezanost
  • Mednarodno humanitarno pravo/varnost in zaščita humanitarnih delavcev
  • Civilno-vojaški odnosi/skupna varnostna in obrambna politika
  • Svetovni program za hrano
  • Humanitarni zračni most
  • Afrika

   

  Druga delovna področja

  • Migracije in notranje zadeve
  • Razvoj
  • Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, zunanje naložbe
  • Obramba in vesolje
  • Varnost (razen terorizma, hibridnih groženj)
  • Instrument za evropsko mirovno pomoč
 • ČLAN KABINETA

  Lukas Holub

  Pristojnosti

  Delovna področja

  • Usklajevanje nujnega odziva
  • Civilna zaščita (vključno z rescEU)
  • Sodelujoče države v mehanizmu EU na področju civilne zaščite
  • Soglasje EU o humanitarni pomoči
  • Uredba o humanitarni pomoči
  • Sklepa o večletnem finančnem okviru in financiranju humanitarne pomoči
  • Prevoz in logistika
  • OLAF, Računsko sodišče
  • Splošne zadeve (pogodbe, financiranje, IT)
  • Vzhodno sosedstvo in Zahodni Balkan
  • Cilji za odpornost na nesreče (v zvezi z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite)

   

  Druga delovna področja

  • Proračun
  • Kršitve
  • Konkurenca in državna pomoč
  • FISMA
  • Širitev
 • ČLANICA KABINETA/SVETOVALKA ZA KOMUNICIRANJE

  Tina Štrafela

  Pristojnosti

  Delovna področja

  • Komunikacijska strategija
  • Stiki z mediji
  • Družbeni mediji
  • Dialog z državljani
  • Odnosi s službo za odnose z javnostmi
  • Etika, transparentnost in dostop do dokumentov

   

  Druga delovna področja

  • Pravosodje in potrošniki
  • Odnosi z Evropskim odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom
  • Odnosi z evropskim varuhom človekovih pravic
  • Kohezija in reforme
  Tina Strafela
 • ČLANICA KABINETA

  Kasia Jurczak

  Pristojnosti

  Delovna področja

  • COVID-19 (splošna koordinacija)
  • Zaščita in enakost spolov (vključno z otroki, ženskami, invalidi), človekove pravice 
  • Izobraževanje v izrednih razmerah
  • Odnosi z Unicefom
  • Zdravje, evropska zdravstvena enota
  • Udeležba zasebnega sektorja
  • Latinska Amerika, karibske države

   

  Druga delovna področja

  • Digitalna politika(Connect)
  • Izobraževanje, kultura in mladi; raziskave in inovacije ter mladi (EAC, RTD)
  • Zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL)
  • Zdravje in potrošniki (SANTE)
  • Ekonomske in finančne zadeve ter evropski semester (ECFIN)
  • GROW
  • ESTAT
  • Človeški viri
  photo of Ms Jurczak
 • ČLANICA KABINETA

  Jasna Pajnkihar

  Pristojnosti

  Delovna področja

  • Azija, Pacifik
  • Odnosi z Evropskim parlamentom
  • Svet EU za zunanje zadeve, EUCO
  • Odnosi z nacionalnimi parlamenti
  • Parlamentarna vprašanja
  • Odnosi s civilno družbo
  • Odnosi z donatorji, ki niso iz EU (razen ZDA) – splošna koordinacija: Kitajska, Japonska, Norveška, Kanada, Združeno kraljestvo ...

   

  Druga delovna področja

  • Trgovina
  • Obdavčenje, carine
  • Promet in infrastruktura
  • Invest EU
  • Evropska investicijska banka, Azijska razvojna banka
  jasna_pajnkihar.jpg
 • ČLANICA KABINETA

  Joachime Nason

  Pristojnosti
  • Mednarodne organizacije (Združeni narodi, Svetovna banka)
  • Učinkovitost pomoči (veliki dogovor)
  • Bližnji vzhod, Turčija
 • SVETOVALKA

  Giulia Rosato

  Pristojnosti

  Delovna področja

  • Podpora zelenemu dogovoru
  • Sendajski okvir za zmanjševanje tveganja nesreč, financiranje tveganja
  • Preprečevanje
  • Prilagajanje podnebnim spremembam, razseljevanje zaradi podnebnih sprememb in naravnih nesreč
  • Izvajanje agende 2030/cilji trajnostnega razvoja
  • Prehranska varnost, preskrba s hrano, denarna politika
  • G7 in G20
  • Podpora politiki, ki temelji na dokazih/mreža znanja

   

  Druga delovna področja

  • Predvidevanje
  • Okolje
  • Oceani in ribištvo
  • Kmetijstvo
  • Trajnostno financiranje
  • Demografija
  • I.D.E.A.
  • Odnosi z možganskimi trusti in univerzami
  • Energija
  • Boljše pravno urejanje
  • Delovni program Komisije
  Giulia Rosato
 • SVETOVALEC

  Olaf Deussen

  Pristojnosti

  Delovna področja

  • Cilji za odpornost na nesreče (v zvezi z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite)
  • Mreža znanja in z dokazi podprta politika, JRC (v zvezi z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite)
  • Južno sosedstvo (v zvezi z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite)
  • Omejevalni ukrepi/zakonodaja za boj proti terorizmu in humanitarna pomoč
  • Boj proti pranju denarja
  Olaf Deussen
 • OSEBNA ASISTENTKA KOMISARJA

  Catherine Massaro

  Pristojnosti

  Pristojnosti

  • Splošna sredstva: stroški za misije, načrtovanje stroškov, stroški za reprezentanco
  • ATMOS
  Catherine Massaro
 • ASISTENTKA VODJE KABINETA

  Plamena Nedeva

  Pristojnosti

  Pristojnosti

  • Posodabljanje spletišča komisarja, fotografije
  • Osnovna koordinacija: prošnje drugih kabinetov
  • Register za preglednost
  • Sysper: ocenjevanja
  PN
 • ASISTENT NAMESTNIKA VODJE KABINETA IN TINE ŠTRAFELA

  Bruno Morato Costa

  Pristojnosti
  • EXCO
  • LSO
  • Upravljanje zamenjav z rezervnega seznama
  • Neprekinjeno poslovanje (BCC)
  Bruno Morato-Costa
 • ASISTENTKA ROLANDA SOURDA IN GIULIE ROSATO

  Tamara Mandras

  member photo
 • ASSISTANT TO KASIA JURCZAK AND LUKAS HOLUB

  Myriam Chaibi

 • URADNIK ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI

  Taha Essefiani

  Pristojnosti

  Pristojnosti

  • Upravljanje (načrtovanje, posvetovanje, odločanje) – prek namenskega poštnega predala
  • Arhiv
  • Kolegij
  • Priprava datotek HEBDO
  • Kontaktna točka za tajne podatke EU
  • Korespondent za IT
  Taha
 • ASISTENTKA JASNE PAJNKIHAR IN OLAFA DEUSSNA

  Pia Fogsgaard

  Pristojnosti

  Pristojnosti

  • Priprava odgovorov na parlamentarna vprašanja
  • Peticije
  • Varuh človekovih pravic
  PF
 • VOZNIK

  Santos Xavier Menendez Zapico

 • VOZNIK

  Giordano Criscito