Επικοινωνία

Διεύθυνση :

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Βρυξέλλες

Belgium

Αρμόδιος επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στο Γραφείο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρμοδιότητες

 • Δρομολόγηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου με σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση της πρόληψης και της περίθαλψης του καρκίνου.
 • Διερεύνηση τρόπων με τους οποίους εξασφαλίζεται η επάρκεια της Ευρώπης σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα για την κάλυψη των αναγκών της.
 • Υποστήριξη της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας ως καινοτόμου και πρωτοπόρου σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
 • Υποστήριξη των κρατών μελών για τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας.
 • Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής των δεδομένων υγείας και τη στήριξη της έρευνας, και, ταυτόχρονα, εξασφάλιση του γεγονότος ότι οι πολίτες έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής υγείας για υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και μείωση των ανισοτήτων.
 • Εξασφάλιση πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» και επιδίωξη παγκόσμιας συμφωνίας για τα αντιμικροβιακά.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας για θέματα βιωσιμότητας των τροφίμων και για θέματα υγείας, ιδίως όσον αφορά τον εμβολιασμό.
 • Ανάληψη ηγετικού ρόλου για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιώσιμα τρόφιμα, στρατηγική η οποία θα αφορά κάθε κρίκο της αλυσίδας τροφίμων, από την παραγωγή ως την κατανάλωση.
 • Προάσπιση των προτύπων ασφάλειας της ΕΕ στις εισαγωγές τροφίμων, με την ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα των τροφίμων.
 • Εξασφάλιση της επιβολής της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, με την επανεξέταση της σημερινής στρατηγικής και την προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 • Εξασφάλιση της ετοιμότητας της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων των ζώων.
 • Εξασφάλιση της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και για την υγεία των ζώων και των φυτών.
 • Καθοδήγηση των προσπαθειών για την προστασία της υγείας των φυτών, τη μείωση της εξάρτησης από τα γεωργικά φάρμακα και την υποστήριξη εναλλακτικών λύσεων χαμηλού κινδύνου και χωρίς χημικές ουσίες.

Επιστολή ανάθεσης καθηκόντων

DownloadPDF - 557.4 KB

Ομάδα

Η ομάδα συνεργατών της Στέλλας Κυριακίδου την βοηθά στο καθημερινό της έργο.
Σελίδα της ομάδας

Ημερολόγιο

Συναντήσεις και συνεδριάσεις

 • Fri 15 Oct

  Ms Stella Kyriakides participates in the launch of the UNICEF report on the State of the World’s Children 2021.

  Stella Kyriakides
 • Mon 18 Oct

  Ms. Stella Kyriakides delivers a speech via videoconference at the Cancer Week Conference 2021

  Stella Kyriakides

Διαφάνεια

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, οι επίτροποι και τα ιδιαίτερα γραφεία τους δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους για όλα τα θέματα που αφορούν τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ:

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής, κάθε επίτροπος δημοσιεύει μια δήλωση συμφερόντων.

Μια υπογεγραμμένη έκδοση του πρωτοτύπου της δήλωσης δημοσιεύεται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Όλες οι δηλώσεις δημοσιεύονται επίσης σε μηχαναγνώσιμη μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας.

Οι δηλώσεις συμφερόντων τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι του νέου κώδικα δεοντολογίας για τους επιτρόπους..

Βιογραφικό

 • Ευρωπαία επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  2019-σήμερα

 • Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

  2006 – 2019

 • Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ)

  2013 – 2019

 • Επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ)

  2012 – 2019

 • Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην ΚΣΣΕ

  2019

 • Μέλος της επιτροπής δεοντολογίας του ΕΛΚ

  2019

 • Εκπρόσωπος της ΚΣΣΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας)

  2018-2019

 • Υπηρεσιακή πρόεδρος του ΕΛΚ στην ΚΣΣΕ

  2018

 • Πρόεδρος της ΚΣΣΕ

  2017-2018

 • Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη Στρατηγική κατά του Καρκίνου

  2017 – 2019