Kontaktní údaje týmuContacter l'équipe

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
 • VEDOUCÍ KABINETU

  Renate Nikolay

  Oblast působnosti
  • Vedení kabinetu
  • Strategická koordinace a program portfolia
  • Strategické interinstitucionální otázky
  • Záležitosti pracovníků na vyšších pozicích
  Renate Nikolay
 • ZÁSTUPCE VEDOUCÍ KABINETU

  Daniel Braun

  Oblast působnosti

  Portfolio

  • Zastupování vedoucí kabinetu 
  • Skupina pro interinstitucionální vztahy (GRI)
  • Umělá inteligence zaměřená na člověka
  • Potírání dezinformací a falešných zpráv

   

  Oblasti mimo portfolio

  • Rozpočet
  • Hospodářské a měnové záležitosti, evropský semestr
  • Lidské zdroje
  • Regionální politika
  Daniel Braun
 • PORADKYNĚ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

  Monika Ladmanová

  Oblast působnosti

  Portfolio

  • Volby, včetně boje proti vměšování
  • Financování politických stran
  • Základní práva
  • Občanství
  • Evropská občanská iniciativa
  • Koordinace činnosti s komisařkou pro rovnost

   

  Oblasti mimo portfolio

  • Rozvojová politika
  • Vzdělávání a kultura
  • Výzkum, inovace a rozvoj
  Monika Ladmanova
 • ČLEN KABINETU

  Eduard Hulicius

  Oblast působnosti

  Portfolio

  • Konference o budoucnosti Evropy
  • Volby – vedoucí kandidáti a nadnárodní kandidátní listiny
  • Volební právo EU
  • Vztahy s Evropským parlamentem
  • Vztahy s vnitrostátními parlamenty
  • Vztahy s Evropským hospodářským a sociálním výborem
  • Vztahy s Výborem regionů
  • Ochrana spotřebitele

   

  Oblasti mimo portfolio

  • Zemědělství
  • Doprava
  • Oceány a rybolov
  • Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE)
  Eduard Hulicius
 • ČLENKA KABINETU

  Simona Constantin

  Oblast působnosti

  Portfolio

  • Právní stát: článek 7, porušení předpisů
  • Umělá inteligence: odpovědnost a bezpečnost
  • Média v digitálním prostředí: právní otázky
  • Dohled nad médii, koncentrace sdělovacích prostředků
  • Žurnalistika: bezpečnost, podpora, předpisy proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti (anti-SLAPP)
  • Etické otázky 
  • Petice a evropský veřejný ochránce práv
  • Občanské právo a právo obchodních společností
  • Koordinace činnosti s komisařem pro spravedlnost

   

  Oblast mimo portfolio

  • Hospodářská soutěž
  • Otázky klimatu
  • Energetika
  • Životní prostředí
  • Kontakty s právní službou Komise
  • Kontakty s Generálním ředitelstvím pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (GŘ FISMA)
  Simona Constantin
 • ČLEN KABINETU

  Álvaro de Elera

  Oblast působnosti

  Portfolio

  • Právní stát: nový roční cyklus
  • Mechanismus spolupráce a ověřování (CVM)
  • Boj proti korupci
  • Transparentnost
  • Proces přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv
  • Volný pohyb
  • Trestní právo 
  • Vztahy s Radou ministrů EU
  • Skupina pro vnější koordinaci 
  • Vnější vztahy
  • Rada Evropy

   

  Oblast mimo portfolio

  • Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)
  • Rozšiřování EU, politika evropského sousedství
  • Vnitřní věci
  Alvaro De Elera
 • PORADCE PRO KOMUNIKACI

  Wojtek Talko

  Oblast působnosti

  Portfolio

  • Odpovědnost platforem
  • Ekonomika platforem
  • Reklamní průmysl
  • Politická reklama
  • Ochrana údajů
  • Poradce pro komunikaci
  • Autor projevů

   

  Oblast mimo portfolio

  • Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CNECT)
  • Generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM)
  • Zdanění
  • Obchod
  Wojtek talko
 • OSOBNÍ ASISTENTKA MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ / ČLENKA KABINETU

  Marie Frenay

  Oblast působnosti

  Portfolio

  • Sdělovací prostředky: pluralismus, svoboda sdělovacích prostředků, přeshraniční projekty, sociální a hospodářský rozměr

   

  Oblast mimo portfolio

  • Průmysl a vnitřní trh, audiovizuální oblast
  • Obrana a vesmír
  • Zaměstnanost
  Marie Frenay
 • ASISTENTKA PRO OBLAST KOMUNIKACE

  Anezka Samohejlova

  Oblast působnosti
  • Komunikace
  • Sociální média
  • Český tisk
  Anezka
 • ASISTENTKA MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

  Miriam Hartiel

  Miriam Hartiel
 • ASISTENTKA VEDOUCÍ KABINETU

  Panagiota Stylianou-Bouzinab

  Panagiota Stylianou-Bouzinab
 • ASISTENT ZÁSTUPCE VEDOUCÍ KABINETU

  Pavol Virag

  Pavol Virag
 • ASISTENT EDUARDA HULICIA A SIMONY CONSTANTINOVÉ

  Jan Ryckaert

  photo of Jan Ryckaert Cabinet Jourova
 • ASISTENT MONIKA LADMANOVA A WOJTEKA TALKA

  Marek Dvorský

  Marek Dvorsky
 • ASISTENT MARIE FRENAYOVÉ

  Nicolas Le Paige

  Photo Nicolas Le Paige Cabinet Suica
 • ASISTENTKA ÁLVARA DE ELERA

  Maria Tsougkriani

  Maria Tsougkriani
 • Gabriela Goga

 • STÁŽIŠTA

  Jiří Kosík

 • ŘIDIČ

  Oliver Costa

 • ŘIDIČ

  Didier Poelman