Kontakt

Adress:

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bryssel

Belgium

Presskontakt

Pressfrågor besvaras av kommissionens presstjänst.

Mitt arbete

Inre säkerhet

 • Utforma en ny EU-strategi för inre säkerhet. På grund av de senaste årens händelser och en organiserad brottslighet och it-brottslighet som ständigt förändras måste vi förbättra medlemsländernas samarbete om EU:s inre säkerhet.
 • Lägga fram åtgärder för att förebygga, lagföra och ingripa mot terrorism, bland annat genom att verkställa lagstiftningen och bedöma om det finns återstående brister.
 • Fördjupa samarbetet inom brottsbekämpningen och särskilt granska Europols mandat.
 • Säkerställa genomförandet av lagstiftningen om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem och förbättra samarbetet över gränserna mellan brottsbekämpande myndigheter i olika länder. 
 • Driva EU:s internetforum vidare för att samla internetplattformar och myndigheter i kampen mot hatpropaganda och terrorisminnehåll på nätet – en viktig del av kampen mot radikalisering.

En nystart för migration

 • Utforma en ny migrations- och asylpakt, stärka de yttre gränserna, reformera reglerna för asyl, återtagande och återvändande, främja integration samt säkra verkliga lagliga vägar till EU genom att vidarebosätta personer som behöver internationellt skydd och erbjuda jobbmöjligheter för kvalificerade arbetstagare.
 • Utforma en mer hållbar, tillförlitlig och permanent strategi för sök- och räddningsinsatser.
 • Trappa upp kampen mot människohandlare och människosmugglare för att slå hål på deras affärsmodeller.
 • Genomföra en förstärkt europeisk gräns- och kustbevakningsbyrå som ska bidra till starka yttre gränser.
 • Garantera ett fullt fungerande Schengenområde med fri rörlighet, se till att Schengenreglerna följs och utreda hur vi kan förbättra dem och bana väg för ytterligare utvidgning.

Uppdragsbeskrivning

DownloadPDF - 555.9 KB

Team

Ylva Johansson kansli bistår henne i det dagliga arbetet.
Mina medarbetare

Kalender

Möten och besök

 • Wed 23 Jun
  Event

  Commissioner Johansson gives a virtual address at the launch event of the Study on Return, Readmission and Reintegration Programmes in Africa hosted by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)

  Ylva Johansson

Öppenhet och insyn

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerar kommissionärerna och deras kanslier information om sina möten med organisationer och enskilda om alla frågor som rör EU-politiken:

Alla kommissionärer publicerar en intresseförklaring enligt uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

En undertecknad, autentisk version finns längst ner på den här sidan.

I enlighet med kraven i uppförandekoden finns också en maskinläsbar version av samtliga intresseförklaringar.

Intresseförklaringarna uppfyller kraven i artikel 3 och mallen i bilaga 1 till den nya uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

Biografi

 • Arbetsmarknadsminister

  2019

 • Arbetsmarknads- och etableringsminister

  2014 - 2019

 • Riksdagsledamot – vice ordförande i arbetsmarkadsutskottet

  2010 - 2014

 • Riksdagsledamot – vice ordförande i socialutskottet

  2006 - 2010

 • Vård- och äldreomsorgsminister

  2004 - 2006

 • Vice vd och vd för Att Veta AB

  2000 - 2004

 • Senior rådgivare, Telia Business Innovation

  1998 - 1999

 • Skolminister

  1994 - 1998