За контакти

Address:

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

За контакти с медиите

Запитванията от медиите следва да бъдат отправяни към Пресслужбата на Европейската комисия.

Отговорности

 • Осигуряване на бързо постигане на съгласие по бъдещата програма „Хоризонт Европа“и на нейното пълно изпълнение
 • Осигуряване на инвестиционни потоци за революционни научни изследвания и авангардни иновации, включително в рамките на Европейския съвет по иновациите
 • Развитие на европейското научноизследователско пространство в сътрудничество с държавите членки
 • Осигуряване на взаимно допълване между приоритетите в областта на научните изследвания, политиката и икономиката
 • Ръководство на работата на Комисията по създаването на Европейско пространство за образование до 2025 г. – премахване на пречките, подобряване на достъпа и улесняване на прехвърлянето между образователните системи в различните държави
 • Насърчаване на високите постижения и създаването на мрежи между европейските университети и прилагане на инициативата за европейските университети
 • Актуализиране на плана за действие в областта на цифровото образование и повишаване на осведомеността относно дезинформацията и други онлайн заплахи 
 • Осигуряване на пълното изпълнение на Новата европейска програма за култура, насърчаване на творческия сектор и оптимално използване на потенциала на програма „Творческа Европа“
 • Насърчаване на спорта като средство за приобщаване и благополучие, например чрез разширяване на инициативата на ЕС за спортни награди под мотото #BeInclusive и на Европейската седмица на спорта
 • Засилване на международното сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания, иновациите и културата

Писмо за определяне на ресора

DownloadPDF - 408.7 KB

Екип

Екипът на Мария Габриел ѝ помага в ежедневната работа.
Екип на комисаря

Календар

Срещи и заседания

 • Mon 18 Jan

  Ms Mariya Gabriel participates in the EUandU, online edition conference, in the panel “EUandU Science and Innovation is our daily life”

  Мария Габриел
 • Mon 18 Jan

  Ms Mariya Gabriel holds a videoconference call with the UEFA’s President, Mr. Aleksander Čeferin

  Мария Габриел

Прозрачност

Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност комисарите и техните кабинети публикуват информация за своите срещи с професионални организации или самостоятелно заети лица:

В съответствие с кодекса за поведение на членовете на Комисията всеки комисар публикува декларация за интереси.

В долната част на тази страница е публикувана подписана, автентична версия.

Публикува се и машинно четима версия на всички декларации. Това е в съответствие с изискванията в кодекса за поведение.

Декларациите за интереси отговарят на изискванията, посочени в член 3 и приложение 1 на новия кодекс за поведение на комисарите.

Биография

 • Европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество

  2017 г. - 2019

 • Член на Европейския парламент, ЕНП/ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България)

  2009 – 2017 г.

 • Заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент

  2014 – 2017 г.

 • Заместник-председател на ЕНП Жени

  2012 г. – понастоящем

 • Асистент научен изследовател, Институт по политически науки, Бордо (Франция)

  2004 – 2008 г.