Kontakti

Address:

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brisele

Belgium

Kontakti presei

Uz žurnālistu jautājumiem atbildēs Eiropas Komisijas Preses dienests.

Atbildības jomas

*Pagaidām atbildīgs arī par tirdzniecību.

 • Vadīt Komisijas darbu, lai veidotu uz cilvēkiem orientētu ekonomiku, kas nodrošina stabilitāti, darbvietas, izaugsmi un ieguldījumus.
 • Koordinēt darbu, ko Komisija veic, reaģējot uz ekonomikas krīzi saistībā ar koronavīrusa pandēmiju, tostarp ES atveseļošanas stratēģiju.
 • Noturēt un uzlabot finanšu stabilitāti, aizsargāt noguldītājus un ieguldītājus un nodrošināt kapitāla plūsmu tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs.
 • Vadīt komisāru grupu jautājumos par ekonomiku cilvēku labā, vadīt Komisijas darbu ar Eiropas pusgadu, padziļināt ekonomisko un monetāro savienību un stiprināt eiro starptautisko nozīmi.
 • Virzīt ES ekonomikas politiku uz plašāku sociālo un vides mērķu sasniegšanu; maksimāli palielināt ES investīciju ietekmi, lai atbalstītu rūpniecību saskaņā ar Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu.
 • Koordinēt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu un stiprināt sociālā dialoga nozīmi Eiropas līmenī.
 • Veidot attiecības ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un Eiropas Investīciju banku (EIB).
 • Kopā ar priekšsēdētājas izpildvietnieci jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu vadīt Komisijas darbu ar ilgtermiņa stratēģiju Eiropas rūpniecības nākotnei.
 • Nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus tirdzniecības un ekonomiskajās attiecībās ar starptautiskajiem partneriem.
 • Pārvaldīt un koordinēt Komisijas dalību Ekonomikas un finanšu padomes sanāksmēs, Eirogrupā, ekonomiskajā dialogā ar Eiropas Parlamentu, makroekonomiskajā dialogā un Eiropas Centrālās bankas Padomē.
 • Virzīties uz banku savienības izveides pabeigšanu un paātrināt virzību uz kapitāla tirgu savienību.
 • Izstrādāt zaļā finansējuma stratēģiju, lai nodrošinātu klimatneitrālu ekonomiku, un jaunu digitālo finanšu stratēģiju.
 • Izstrādāt jaunu pieeju cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu darbību finansēšanu.
 • Panākt Eiropas noturību pret trešo valstu eksteritoriālajām sankcijām un nodrošināt ES noteikto sankciju pienācīgu izpildi.

 

 

Uzdevumu apraksta vēstule

DownloadPDF - 589.4 KB

Komanda

Ikdienas darbā Valdim Dombrovskim palīdz viņa komanda.
Komandas lapa

Kalendārs

Tikšanās un sanāksmes

 • Mon 21 Sep
  Meeting
  Berlin
  Germany

  Participates in the Informal Meeting of Trade Ministers

  Valdis Dombrovskis
 • Tue 22 Sep
  Meeting
  Brussels
  Belgium

  Participates in the G20 Trade Ministerial Meeting via videoconference

  Valdis Dombrovskis

Pārredzamība

Tā kā Komisija ir apņēmusies savā darbā nodrošināt pārredzamību, komisāri un to biroji publicē informāciju par sanāksmēm, kas notiek ar profesionālo organizāciju pārstāvjiem vai pašnodarbinātām privātpersonām par jebkuru jautājumu, kurš ir saistīts ar ES politikas veidošanu un īstenošanu:

Komisāru ētikas kodeksā noteikts, ka visiem komisāriem jāpublisko interešu deklarācija.

Šīs lapas apakšā ir pieejama parakstīta, autentiska deklarācija.

Ir publicētas arī visu deklarāciju mašīnlasāmas versijas. Tas atbilst ētikas kodeksa prasībām.

Interešu deklarācijas atbilst jaunā Komisāru ētikas kodeksa 3. panta u

Biogrāfija

 • Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks eiro un sociālā dialoga, kā arī finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos

  2016-2019

 • Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos

  2014-2016

 • Eiropas Parlamenta deputāts

  2014

 • Latvijas Republikas Saeimas deputāts

  2014

 • Politiskās partijas “Vienotība” valdes loceklis

  2011-2014

 • Latvijas Republikas Ministru prezidents

  2009-2014

 • Eiropas Parlamenta deputāts

  2004-2009

 • Latvijas Republikas finanšu ministrs

  2002-2004

 • Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists

  2001-2002