The Commissioners
Komisijo sestavlja kolegij komisarjev iz 28 držav članic, vključno s predsednikom ter podpredsedniki in podpredsednicami. Komisarji, po eden iz vsake države EU, so v petletnem mandatu zadolženi za politično vodenje Komisije. Predsednik določi politična področja, za katera so pristojni posamezni komisarji.

Predsednik

Komisarji

Nekdanji komisarji

Datoteke

/commission/commissioners/file/3664_slDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.1 MB