The Commissioners
Komisia je zložená z kolégia členov Komisie z 28 členských štátov vrátane predsedu a podpredsedov. Členovia Komisie (jeden z každého z členských štátov) zabezpečujú politické vedenie Komisie počas jej 5-ročného funkčného obdobia. Predseda Komisie priradzuje každému členovi Komisie zodpovednosť za konkrétnu oblasť politiky.

Predseda

Komisári

Bývalí komisári

Súbory

/commission/commissioners/file/3664_skDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.1 MB