Juncker Commission family photo
Komisję tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Commissioners

Wg funkcji

Wg zespołu zadaniowego

Wg nazwiska

Files

/commission/commissioners/file/3664_plDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.05 MB