The Commissioners
Komisję tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Przewodniczący

Komisarze

Byli komisarze

Pliki

/commission/commissioners/file/3664_plDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.1 MB