The Commissioners
Komisija sastāv no 28 komisāru kolēģijas, kurā ietilpst arī priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki. Komisāri, pa vienam no katras valsts, sava 5 gadu pilnvaru termiņa laikā nodrošina komisijas politisko vadību. Katram komisāram priekšsēdētājs uztic atbildību par konkrētu politikas jomu.

Priekšsēdētājs

Komisāri

Agrākie komisāri

Datnes

/commission/commissioners/file/3664_lvDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.1 MB